Čišćenje bubnja.

Ako je ispisani dokument zamrljan, bubanj je možda prljav. Bubanj očistite pomoću postupka navedenog u
Bubanj se ne može čistiti kad postoje podaci koji čekaju ispis.
1
Na upravljačkoj ploči odaberite [Izbornik] na zaslonu [Početni zaslon] pa pritisnite Zaslon [Početni zaslon]
2
Pritisnite [Podešavanje/održavanje] [Održavanje] [Čišćenje bubnja] .
Prikazuje se zaslon [Čišćenje bubnja].
3
Odaberite [Start] i pritisnite .
Provodi se čišćenje.
Po završetku čišćenja prikazuje se poruka [Dovršeno.], a zatim se prikazuje zaslon [Održavanje].
99LW-065