Ladica za papir

Papir koji obično upotrebljavate umetnite u ladicu za papir. Umetanje papira u ladicu za papir

Vodilice papira

Poravnajte vodilice za papir s rubovima papira da biste ga pravilno namjestili.

Poklopac za papir

Poklopac za papir otvorite prilikom umetanja papira u ladicu za papir.
99LW-008