Umetanje papira u ladicu za papir

Papir možete umetnuti pravilno tako da vodilice u ladici za papir poravnate s papirom.
Kada upotrebljavate omotnice ili papir s logotipom, pazite na usmjerenje umetnutog papira i na to koja je strana okrenuta prema gore.
Pripreme i usmjerenje za umetanje omotnica
Usmjerenje pri umetanju papira s logotipom
1
Otvorite prednji poklopac.
2
Pomaknite vodilice za papir prema van.
3
Razlistajte papir i poravnajte rubove.
Razlistajte papir u manjim snopovima i nekoliko puta lagano udarite snopom po ravnoj površini da biste poravnali rubove.
4
Umetnite papir tako da okrenete stranu za ispis prema gore.
Po zadanim postavkama prikazuje se zaslon za potvrdu postavki papira. [Obavijest za provjeru postavki papira]
Umetnite papir uz stražnji rub ladice za papir.
Provjerite ne prelazi li umetnuti papir crtu za ograničenje količine (). Ako prelazi crtu za ograničenje ulaganja, može doći do pogrešnog ulaganja ili zaglavljivanja papira.
Prilikom ispisa na poleđinu ispisanog papira (ručni obostrani ispis)
5
Vodilice prilagodite širini i duljini papira.
Ako su vodilice za papir pravilno poravnate, ali prelabave ili prečvrste, mogu uzrokovati pogrešno ulaganje ili zaglavljivanje papira.
6
Zatvorite pokrov papira.
7
Podignite stoper za papir.
8
Postavite veličinu i vrstu papira. Postavljanje formata i vrste papira u ladici za papir
Zadane su postavke za format i vrstu papira u ladici za papir A4 i Obični 2. Prilikom umetanja drugog formata ili vrste papira promijenite postavke papira.
99LW-027