Ažuriranje firmvera

Kada se dodaju funkcije ili se nadogradi verzija softvera, ažurira se i firmver uređaja.
Provjerite verziju firmvera pa ga ažurirajte putem interneta ili računala u skladu s okruženjem upotrebe uređaja.
: Može se ažurirati    : Ne može se ažurirati
Okruženje upotrebe uređaja
Veza putem interneta
Veza putem računala
Kabelski LAN priključak
Bežični LAN priključak
USB priključak
Koristi IPv6
* Nije moguće ažurirati firmver u IPv6 okruženju. Povežite uređaj s računalom putem USB-a i ažurirajte ga s računala.

Provjeravanje verzije firmvera

Prije ažuriranja provjerite koja je aktualna verzija firmvera, a zatim pogledajte koja je nakon ažuriranja da biste vidjeli je li ažuriranje dobro provedeno.
U ovom se odjeljku opisuje kako putem upravljačke ploče provjeriti verziju firmvera.
Verzija firmvera može se provjeriti i pomoću funkcije Remote
UI (sučelje za daljinski pristup) na računalu. Upravljanje uređajem putem računala (Udaljeni UI)
Potrebne su administratorske ovlasti.
1
Na upravljačkoj ploči odaberite [Izbornik] na zaslonu [Početni zaslon] pa pritisnite Zaslon [Početni zaslon]
2
Pritisnite [Postavke upravljanja] [Post. udalj. sučelja/Firmver za ažur.] [Ažuriraj opremu] .
Prikazuje se zaslon [Ažuriraj opremu].
Ako se prikaže zaslon za prijavu, unesite ID upravitelja sustava i PIN pa pritisnite [<Prijava>] . ID i PIN upravitelja sustava
3
Odaberite [Podaci o verziji] i pritisnite .
Prikazuje aktualnu verziju firmvera.

Ažuriranje firmvera putem interneta

Upotrijebite upravljačku ploču za ažuriranje firmvera putem interneta. Ne možete ga ažurirati s pomoću sučelja za daljinski pristup Remote UI na računalu.
Potrebne su administratorske ovlasti. Po završetku ažuriranja firmvera uređaj će se automatski ponovno pokrenuti.
Potrebne pripreme
Povežite uređaj s internetom. Postavljanje mreže
1
Na upravljačkoj ploči odaberite [Izbornik] na zaslonu [Početni zaslon] pa pritisnite . Zaslon [Početni zaslon]
2
Pritisnite [Postavke upravljanja] [Post. udalj. sučelja/Firmver za ažur.] [Ažuriraj opremu] .
Prikazuje se zaslon [Ažuriraj opremu].
Ako se prikaže zaslon za prijavu, unesite ID upravitelja sustava i PIN pa pritisnite [<Prijava>] . ID i PIN upravitelja sustava
3
Pritisnite [Putem interneta] [Da] .
Prikazat će se zaslon s potvrdom za ažuriranja firmvera.
4
Na zaslonu za licenciranje pritisnite .
5
Pritisnite .
Započet će preuzimanje firmvera.
Nemojte isključivati uređaj tijekom ponovnog pokretanja ni tijekom ažuriranja firmvera. Ako to učinite, ažuriranje možda neće uspjeti.
U slučaju neuspješnog ažuriranja može doći do prikazivanja poruke o pogrešci tijekom pokretanja te do nestabilnosti uređaja. U tom slučaju pomoću namjenskog firmvera za oporavak ponovite ažuriranje s računala. Ažuriranje firmvera putem računala
* Namjenski firmver za oporavak preuzmite s web-mjesta tvrtke Canon za svoju državu/regiju.
https://global.canon/en/support

Ažuriranje firmvera putem računala

Ažurirajte firmver s računala povezanog s uređajem putem žičnog LAN-a ili USB-a.
Potrebne pripreme
Na računalo koje provodi ažuriranje preuzmite najnoviji firmver s web-mjesta tvrtke Canon za svoju državu/regiju.
https://global.canon/en/support/

Ažuriranje putem računala

Pogledajte "User Support Tool Operation Guide (Upute za rukovanje alatom za korisničku podršku)" u sklopu firmvera.

Stavljanje uređaja u stanje čekanja na ažuriranje (način rada preuzimanja)

Slijedite ovaj postupak.
Za provođenje ove radnje poslužite se upravljačkom pločom. Ova se radnja ne može provesti s pomoću sučelja za daljinski pristup Remote UI na računalu.
Potrebne su administratorske ovlasti.
1
Na upravljačkoj ploči odaberite [Izbornik] na zaslonu [Početni zaslon] pa pritisnite Zaslon [Početni zaslon]
2
Pritisnite [Postavke upravljanja] [Post. udalj. sučelja/Firmver za ažur.] [Ažuriraj opremu] .
Prikazuje se zaslon [Ažuriraj opremu].
Ako se prikaže zaslon za prijavu, unesite ID upravitelja sustava i PIN pa pritisnite [<Prijava>] . ID i PIN upravitelja sustava
3
Pritisnite [Putem računala] [Da] .
Prebacuje uređaj u način rada preuzimanja i u stanje čekanja na ažuriranje.
99LW-04S