Upravljanje uređajem putem računala (Udaljeni UI)

Putem sučelja Remote UI (Udaljeni UI) u web-pregledniku na računalu možete provjeriti radni status uređaja i promijeniti njegove postavke. Uređajem možete upravljati i s udaljenog mjesta te učinkovito pokretati vremenski zahtjevne postavke i registracije na vlastitom računalu.
Postoje dva načina rada sučelja za daljinski pristup Remote UI. Funkcije dostupne uz sučelje za daljinski pristup razlikuju se ovisno o modelu na koji se prijavite.
Način upravitelja sustava
Možete upotrebljavati sve funkcije sučelja za daljinski pristup Remote UI.
Opći korisnički način
Možete pratiti upotrebu, pregledati zapisnike, otkazati ispis i promijeniti određene postavke.

Pročitajte i sljedeće

Preporučuje se da postavite sljedeće funkcije da biste spriječili treće strane da neovlašteno pristupe sučelju za daljinski pristup Remote UI:
ID upravitelja sustava
Postavite ID upravitelja sustava, tj. posebni administratorski račun, tako da se samo korisnici s ID-jem mogu prijaviti na način rada upravitelja sustava.
Postavljanje ID-ja odjela i PIN-a za administratora
Pristupni PIN sučelja za daljinski pristup Remote UI
Konfigurirajte tu postavku tako da se traži unos PIN-a pri prijavi u sučelje za daljinski pristup Remote UI kako bi samo korisnici s PIN-om mogli upotrebljavati sučelje za daljinski pristup Remote UI.
Postavljanje PIN-a za korisničko sučelje za daljinski pristup Remote UI
99LW-04E