Stranica portala sučelja za daljinski pristup Remote UI

Kada se prijavite u sučelje za daljinski pristup Remote UI, prikazat će se stranica portala (vrh stranice sučelja za daljinski pristup Remote UI). Tamo možete provjeriti radni status uređaja, pregledati razne informacije i promijeniti postavke pomoću gumba za postupke.
[Device Name]
Prikazuje naziv uređaja postavljen u odjeljku [Settings/Registration] [Device Management] [Device Information Settings].
[Product Name]/[Product Name (Serial Number):]
Prikazuje naziv proizvoda (uređaja).
Ovisno o modelu, može se prikazati i serijski broj.
[Location]
Prikazuje lokaciju za instalaciju postavljenu u odjeljku [Settings/Registration] [Device Management] [Device Information Settings].
[Login User]
Prikazuje podatke prijavljenog korisnika.
[Log Out]
Odjavljeni ste iz sučelja za daljinski pristup Remote UI te se prikazuje zaslon za prijavu.
[Language]
Možete promijeniti jezik prikaza sučelja za daljinski pristup Remote UI.
* Jezik prikaza za računalo i sučelje za daljinski pristup Remote UI mora biti isti. Ako jezici prikaza nisu isti, uneseni se podaci možda neće prikazivati ispravno ili možda nećete moći referencirati mapu, poslužitelj ili neko drugo definirano odredište.
[Mail to System Manager]
Stvara poruku e-pošte za administratora navedenog u odjeljku [Settings/Registration] [User Management] [System Manager Information].
[Last Updated]
Prikazuje datum i vrijeme zadnjeg ažuriranja podataka prikazanih na stranici portala.
Kliknite [] desno od datuma i vremena da biste ih ažurirali.
[Device Basic Information]
Prikazuje trenutačne informacije o statusu uređaja i pogreškama na njemu.
U slučaju pogreške ovdje se prikazuje veza na zaslon s informacijama o pogreškama.
[Consumables Information]
Prikazuje informacije o izvoru papira i preostaloj količini tinte ili tonera u spremniku.
Kliknite [Check Consumables Details] da bi se prikazao naziv spremnika tonera.
[Support Link]
Prikazuje vezu na informacije o podršci za ovaj uređaj, koja je postavljena u odjeljku [Settings/Registration] [License/Other] [Support Link].
[Status Monitor/Cancel]
Kliknite da bi se prikazao zaslon [Status Monitor/Cancel].
Ovdje možete provjeriti status i zapisnike za određenu funkciju, radni status uređaja i informacije o pogreškama. Provjera korištenja i zapisnika sa sučeljem za daljinski pristup Remote UI
[Settings/Registration]
Kliknite da bi se prikazao zaslon [Settings/Registration].
Ako ste prijavljeni u načinu upravitelja sustava, možete promijeniti bilo koje postavke i izvoditi radnje kao što su spremanje i uvoz podataka.
Postavke koje možete podesiti na zaslonu [Settings/Registration] gotovo su iste kao one na upravljačkoj ploči, no neke od njih moguće je podesiti samo na upravljačkoj ploči ili samo putem sučelja Remote UI (Udaljeni UI). Stavke izbornika s postavkama
Da bi se određene postavke primijenile, potrebno je ponovno pokretanje uređaja. Ako je potrebno ponovno pokretanje uređaja, na vrhu zaslona prikazuje se poruka.
99LW-04H