Provjera korištenja i zapisnika sa sučeljem za daljinski pristup Remote UI

U sklopu stavke Status Monitor/Cancel u sučelju za daljinski pristup možete provjeravati status i zapisnike za neku funkciju, operativni status uređaja i informacije o pogreškama.
1
Prijavite se u sučelje za daljinski pristup Remote UI. Pokretanje sučelja Remote UI
2
Na stranici portala sučelja za daljinski pristup Remote UI kliknite [Status Monitor/Cancel]. Stranica portala sučelja za daljinski pristup Remote UI
3
Odaberite stavku za koju želite pogledati status ili zapisnik.
[Print]
[Job Status]
Prikazuje status (ispis ili čekanje) podataka za ispis s računala.
Ako ste se prijavili pomoću administratorskog načina rada, prikazuje se status ispisa svih zadataka.
Ako ste tijekom prijave pomoću općenitog korisničkog načina rada unijeli korisničko ime u polje [User Name], vidjet će se samo status zadataka ispisa za tog korisnika.
Kliknite [Job Number] da bi se prikazale pojedinosti ispisa za pauzirane ispise te da biste vidjeli korisničko ime i broj ispisanih listova.
Kliknite [Cancel] u sklopu stavke [Job Operation] da biste izbrisali ispisne podatke za zadatke koji se ispisuju ili čekaju.
[Job Log]
Prikazuje zapisnik zadataka ispisa na računalu.
[Error Information]
Prikazuje informacije o pogreškama do kojih dolazi na uređaju.
* Iste informacije možete pogledati ako kliknete na vezu koja se prikazuje u odjeljku [Error Information] na stranici portala.
[Consumables]
Prikazuje veličinu i vrstu papira za svaki izvor papira te naziv tonerskog spremnika.
* Iste informacije možete pogledati ako kliknete [Check Consumables Details] na stranici portala.
[Device Features]
Prikazuje specifikacije uređaja i status dodatne opreme.
[Device Information]
Prikazuje informacije o uređaju, kao što su naziv i serijski broj proizvoda, kao i verziju firmvera i informacije o upravitelju sustava.
[Device Name] i [Location] prikazuju informacije postavljene u sklopu stavki [Settings/Registration] [Device Management] [Device Information Settings].
[System Manager Information] prikazuju informacije postavljene u sklopu stavki [Settings/Registration] [User Management] [System Manager Information].
[Check Counter]
Prikazuje ukupan broj dosad ispisanih stranica. Provjera broja ispisanih stranica (provjera brojača)
[Cartridge Log]
Prikazuje zapis o korištenju spremnika tonera.
[Eco Information]
Prikazuje prosječan broj izašlih listova i prosječnu mjesečnu potrošnju električne energije.
4
Nakon pregleda korištenja odjavite se iz sučelja za daljinski pristup.
99LW-04J