Povezivanje mobilnog uređaja izravno s uređajem (izravno povezivanje)

Izravno povežite mobilni uređaj s uređajem koristeći Wi-Fi. Možete ga izravno povezati s uređajem bez upotrebe usmjerivača za bežični LAN. Pri svakoj upotrebi uređaja morate ručno povezati mobilni uređaj.
Da biste mobilni uređaj povezali izravno, putem upravljačke ploče prebacite uređaj u stanje čekanja, a zatim potražite uređaj na mobilnom uređaju. Zatim unesite mrežni ključ da biste mobilni uređaj povezali s uređajem.
Prema zadanim se postavkama s uređajem istodobno može izravno povezati samo jedan mobilni uređaj. Postavljanjem fiksnog SSID-ja i mrežnog ključa omogućuje se povezivanje do pet mobilnih uređaja istodobno.
Potrebne pripreme
Obavite pripremne radnje poput omogućivanja funkcije izravnog povezivanja na uređaju. Pripreme za izravno povezivanje
1
Na upravljačkoj ploči odaberite [Izbornik] na zaslonu [Početni zaslon] pa pritisnite [Mobilni portal] . Zaslon [Početni zaslon]
Prikazuje se zaslon [Mobilni portal].
2
Odaberite [<Spoji>] i pritisnite .
Uređaj prelazi u stanje čekanja na izravno povezivanje.
U roku od 5 minuta od pritiska na [<Spoji>] morate izravno povezati mobilni uređaj.
Ovaj korak možete preskočiti kada se prikaže [Povežite se putem željenog uređaja.]. Pritisnite i prijeđite na 3. korak.
Kada se prikaže [Dosegnut je maksimalan broj bežičnih uređaja povezanih Izravnim povezivanjem.], ne možete povezati novi mobilni uređaj dok ne prekinete vezu s nekim od već povezanih mobilnih uređaja. Da biste prekinuli vezu s povezanim mobilnim uređajem, pritisnite  [<Prekini vezu>] .
* Prema zadanim se postavkama s uređajem istodobno može izravno povezati samo jedan mobilni uređaj.
3
Izravno povežite mobilni uređaj.
1
Provjerite SSID i mrežni ključ uređaja, koji se prikazuju na zaslonu upravljačke ploče.
2
U postavkama za Wi-Fi na mobilnom uređaju odaberite SSID uređaja i unesite mrežni ključ.
Ponovno će se prikazati zaslon [Mobilni portal].
Prema zadanim se postavkama s uređajem istodobno može izravno povezati samo jedan mobilni uređaj. Na zaslonu se prikazuje [Dosegnut je maksimalan broj bežičnih uređaja povezanih Izravnim povezivanjem.].
Pojedinosti o konfiguriranju postavki za Wi-Fi potražite u priručniku za mobilni uređaj.
4
Kad završite s radom na mobilnom uređaju, pritisnite [<Prekini vezu>] .
Izravno se povezivanje raskida.
Ako je povezano više mobilnih uređaja, prekida se veza sa svima njima.
Ovisno o mobilnom uređaju, možda se pri izravnom povezivanju nećete moći povezati s internetom.
Štedni učinak stanja mirovanja smanjuje se pri upotrebi izravnog povezivanja.
IP adresa mobilnog uređaja postavlja se automatski. Ako IP adresu postavite ručno, komunikacija koja se oslanja na izravno povezivanje možda se neće pravilno odvijati.
Provjera mobilnog uređaja povezanog s uređajem
Kad upotrebljavate izravno povezivanje, pritisnite [Informacije povezivanja] da bi se prikazale informacije o mobilnom uređaju povezanom s uređajem putem izravnog povezivanja.
Ako pri izravnom povezivanju dolazi do automatskog prekida veze
Veza putem izravnog povezivanja automatski se prekida u ovim slučajevima:
kada je postavljeno prekidanje izravnog povezivanja
nakon što neko vrijeme nije bilo slanja ili primanja podataka između mobilnog uređaja i uređaja
Kada uređaj upotrebljavate putem bežične LAN veze i veza se prekida
99LW-039