Povezivanje mobilnog uređaja s uređajem

Da biste uređaj upotrebljavali putem mobilnog uređaja, morate uređaj spojiti s mobilnim uređajem na jedan od sljedećih načina:
Povezivanje putem usmjerivača za bežični LAN (LAN veza)
Mobilni uređaj povežite s uređajem putem usmjerivača za bežični LAN na isti način na koji s uređajem povezujete i računalo. Ako konfigurirate mobilni uređaj da se automatski povezuje s usmjerivačem za bežični LAN, nećete ga morati sljedeći put ručno povezivati.
Povezivanje mobilnog uređaja putem usmjerivača za bežični LAN (LAN veza)
Izravno povezivanje
Izravno povežite mobilni uređaj s uređajem koristeći Wi-Fi. S uređajem se možete povezati izravno, bez upotrebe usmjerivača za bežični LAN. Pri svakoj upotrebi uređaja morate ručno povezati mobilni uređaj.
Pripreme za izravno povezivanje
Povezivanje mobilnog uređaja izravno s uređajem (izravno povezivanje)
99LW-037