Pripreme za izravno povezivanje

Omogućite funkciju izravnog povezivanja na uređaju. Ako uređaj nije povezan s mrežom, morate provjeriti postavke vrste mrežne veze.

Omogućivanje funkcije izravnog povezivanja

U ovom se odjeljku opisuje kako konfigurirati postavke s pomoću sučelja za daljinski pristup Remote UI na računalu.
Na upravljačkoj ploči odaberite [Izbornik] na zaslonu [Početni zaslon] pa odaberite [Osobne postavke] da biste konfigurirali postavke. [Postavke izravnog povezivanja]
Potrebne su administratorske ovlasti. Potrebno je ponovno pokrenuti uređaj da bi se postavke primijenile.
1
Prijavite se u sučelje za daljinski pristup Remote UI u načinu rada za upravitelja sustava. Pokretanje sučelja Remote UI
2
Na stranici portala sučelja za daljinski pristup Remote UI kliknite [Settings/Registration]. Stranica portala sučelja za daljinski pristup Remote UI
3
Kliknite [Network Settings] [Direct Connection Settings] [Edit].
Prikazuje se zaslon [Edit Direct Connection Settings].
4
Potvrdite okvir [Use Direct Connection].
5
Po potrebi konfigurirajte funkciju izravne veze.
Prilikom istovremenog povezivanja većeg broja uređaja morate navesti SSID i mrežni ključ.
Da biste automatski prekinuli vezu
Potvrdite okvir [Terminate Direct Connection Session] i unesite vrijeme trajanja izravne veze. Ako je povezan veći broj mobilnih uređaja, veza će se prekinuti po isteku definiranog vremenskog razdoblja od uspostavljanja posljednje veze.
Da biste promijenili IP adresu za vezu
U polje [IP Address for Direct Connection] unesite bilo koju IP adresu.
Da biste definirali SSID i mrežni ključ (prilikom istovremenog povezivanja većeg broja mobilnih uređaja)
Po zadanim postavkama SSID-ju i mrežnom ključu uređaja automatski se dodjeljuje nasumični niz znakova svaki put kad se uspostavi izravna veza.
Da biste ručno definirali SSID i mrežni ključ, u odjeljku [Access Point Mode Settings] odaberite potvrdni okvir [Specify SSID to Use] ili [Specify Network Key to Use] i unesite SSID ili mrežni ključ sastavljen od jednobajtnih alfanumeričkih znakova.
Da biste omogućili da se mobilni uređaji uvijek spajaju na uređaj
Po zadanim postavkama morate postaviti uređaj u stanje čekanja putem upravljačke ploče kada želite uspostaviti izravnu vezu.
Da biste omogućili da se mobilni uređaji uvijek spajaju na uređaj, u odjeljku [Access Point Mode Settings] definirajte SSID i mrežni ključ te potvrdite okvir [Always Keep Enabled If SSID/Network Key Is Specified] u odjeljku [Keep Connection Enabled].
6
Kliknite [OK].
7
Ponovno pokrenite uređaj. Ponovno pokretanje uređaja
Postavke će se primijeniti.

Provjera vrste mrežne veze na uređaju

Ako uređaj nije povezan s mrežom (žičnim ili bežičnim LAN-om), provjerite je li vrsta mrežne veze postavljena na žični LAN.
Ako je uređaj povezan s mrežom, ne morate to provjeravati.
1
Na upravljačkoj ploči pritisnite [Nadzor statusa] na zaslonu [Početni zaslon] . Zaslon [Početni zaslon]
Prikazuje se zaslon [Nadzor statusa].
2
Pritisnite [Mrežne informacije] [Metoda spajanja na mrežu] .
Prikazuje se zaslon [Spajanje na mrežu Met.].
3
Provjerite prikazuje li se sljedeće: [Žični LAN].
Ako je vrsta veze postavljena na žični LAN, možete uspostaviti izravnu vezu čak i ako uređaj nije povezan s mrežom.
Kada se prikaže [Bežični LAN] u odjeljku [Spajanje na mrežu Met.]
Ako uređaj nije povezan s bežičnim LAN-om, nije moguće uspostaviti izravnu vezu. Povežite uređaj s bežičnim LAN-om ili promijenite vrstu veze u žični LAN.
Povezivanje s bežičnim LAN-om
Odabir žičnog ili bežičnog LAN-a
99LW-035