[Posebna obrada]

Upotrijebite niz procesa za rješavanje problema koji se pojavljuju zbog čimbenika kao što su vrsta papira, materijal koji se upotrebljava ili njegovo stanje.
* Vrijednosti otisnute podebljanim crvenim tekstom zadane su postavke za svaku stavku.

[Obrada posebnog papira]

[Izbornik] [Podešavanje/održavanje] [Prilagodi kvalitetu slike] [Posebna obrada]
Odredite posebnu obradu za papir u sljedećim situacijama:
Ako upotrebljavate poseban papir
Za ispis na poleđini ispisanog papira
Za papir s grubom površinom
Ako je preklop omotnice zalijepljen
Ako se papir uvrne tijekom ispisa
[Ruč. ispis na str. str. (samo obost.)]
[Izbornik] [Podešavanje/održavanje] [Prilagodi kvalitetu slike] [Posebna obrada] [Obrada posebnog papira]
Ako upotrebljavate papir na kojem je već nešto ispisano, ispis na stražnjoj strani može izgledati blijedo. Ako je tako, kad odredite [Uključeno] za taj izvor papira, rezultat ispisa možda će se poboljšati.
* Kada je ta postavka postavljena na [Uključeno], ako je prošlo neko vrijeme otkad je ispisana prednja strana papira, ili ovisno o vlažnosti radnog okruženja, može doći do promjena kvalitete slike.
[Ladica 1]
[Isključeno]
[Uključeno]
*1 Možda se neće prikazati, ovisno o modelu, instaliranim mogućnostima i drugim postavkama.
[Način grubog papira]
[Izbornik] [Podešavanje/održavanje] [Prilagodi kvalitetu slike] [Posebna obrada] [Obrada posebnog papira]
Ako upotrebljavate papir s grubom površinom, ispisane slike mogu izgledati izblijedjelo. Ako je tako, kad odredite [Uključeno] za taj izvor papira, rezultat ispisa možda će se poboljšati.
* Ako odredite [Uključeno] u toj postavci, može doći do smanjenja brzine ispisa ili promjena u kvaliteti slika.
[Ladica 1]
[Isključeno]
[Uključeno]
[Način smanjenja prianjanja omotnica]
[Izbornik] [Podešavanje/održavanje] [Prilagodi kvalitetu slike] [Posebna obrada] [Obrada posebnog papira]
Ovisno o vrsti omotnice i radnoj okolini, moguće je da se preklop omotnice zalijepi tijekom ispisa. U tom slučaju, ako odredite [Uključeno] u toj postavci, možda će se smanjiti vjerojatnost da se preklop omotnice zalijepi.
* Ako je to postavljeno na [Uključeno], ispis će možda biti blijed jer toner nije potpuno fiksiran na papiru.
[Isključeno]
[Uključeno]
[Ispravljanje uvijanja papira]
[Izbornik] [Podešavanje/održavanje] [Prilagodi kvalitetu slike] [Posebna obrada] [Obrada posebnog papira]
Ovisno o papiru koji upotrebljavate, papir će se možda uvrnuti tijekom ispisa. U tom slučaju, ako odredite [Uključeno] u toj postavci, možda će se ublažiti uvrtanje papira.
* Postavljanje te postavke na [Uključeno] može rezultirati izblijedjelim ispisom.
[Isključeno]
[Uključeno]

[Smanji lijep. pap. na izlazu]

[Izbornik] [Podešavanje/održavanje] [Prilagodi kvalitetu slike] [Posebna obrada]
Pri obostranom ispisu većeg broja stranica ispisani listovi papira mogu se zalijepiti jedan za drugi. U tom slučaju, ako odredite [Uključeno] u toj postavci, možda će se smanjiti vjerojatnost da se listovi papira zalijepe jedan za drugi.
* Ta se postavka primjenjuje i za jednostrani ispis.
[Isključeno]
[Uključeno]

[Način visoke vlažnosti]

[Izbornik] [Podešavanje/održavanje] [Prilagodi kvalitetu slike] [Posebna obrada]
Ispis u izrazito vlažnoj okolini može uzrokovati nejednoliku gustoću ispisa. U tom slučaju, ako odredite [Uključeno], možda će se rezultati ispisa poboljšati.
* Ako odredite [Uključeno] u toj postavci, u okolini niske vlažnosti možda će se pojaviti zamućene slike i/ili tekst.
[Isključeno]
[Uključeno]

[Način niske vlažnosti]

[Izbornik] [Podešavanje/održavanje] [Prilagodi kvalitetu slike] [Posebna obrada]
Ispis u okolini niske vlažnosti može uzrokovati zamućene slike i/ili tekst. U tom slučaju, ako odaberete [Način 1], možda će se rezultati ispisa poboljšati. Ako to ne pomogne, pokušajte odabrati [Način 2], a zatim [Način 3].
* Ako se omogući ta postavka, može doći do smanjenja gustoće ili izbljeđivanja u vlažnom okruženju.
[Isključeno]
[Način 1]
[Način 2]
[Način 3]

[Ispravljanje pomaka na vrućini 1]

[Izbornik] [Podešavanje/održavanje] [Prilagodi kvalitetu slike] [Posebna obrada]
Ako nakon ispisa na papiru malog formata nastavite s ispisom na papiru većeg formata, na neispisanim dijelovima papira može se pojaviti pomak slike. U tom slučaju, ako odaberete [Uključeno], možda će se rezultati ispisa poboljšati.
* Kad odaberete [Uključeno], brzina ispisa možda će se smanjiti.
[Isključeno]
[Uključeno]

[Sprječavanje zamagljivanja]

[Izbornik] [Podešavanje/održavanje] [Prilagodi kvalitetu slike] [Posebna obrada]
Bijela (prazna) područja na ispisanoj slici mogu biti potamnjena. U tom slučaju, ako odredite [Uključeno], problem će se možda riješiti.
* Kada odaberete [Uključeno], gustoća ispisa mogla bi se smanjiti.
[Isključeno]
[Uključeno]

[Poboljšanje fiksiranja]

[Izbornik] [Podešavanje/održavanje] [Prilagodi kvalitetu slike] [Posebna obrada]
Ovisno o vrsti papira i radnoj okolini, moguće je ljuštenje tonera na ispisanim slikama. U tom slučaju, ako odredite [Način 1] u toj postavci, rezultati ispisa možda će se poboljšati. Ako se problem time ne riješi, odredite [Način 2].
* Ako omogućite tu postavku, može doći do fantomskog ispisa u praznim područjima.
[Isključeno]
[Način 1]
[Način 2]

[Pravilan prijenos papira]

[Izbornik] [Podešavanje/održavanje] [Prilagodi kvalitetu slike] [Posebna obrada]
Neprekidan ispis može uzrokovati ponavljajuće zaglavljivanje papira. U tom slučaju, ako odaberete [Uključeno], možda će se smanjiti učestalost zaglavljivanja papira.
* Kad odaberete [Uključeno], brzina ispisa možda će se smanjiti.
[Isključeno]
[Uključeno]

[Način talk papira]

[Izbornik] [Podešavanje/održavanje] [Prilagodi kvalitetu slike] [Posebna obrada]
Kada upotrebljavate vrlo prašan papir, ispisana bi slika mogla izgledati izblijedjelo ili bi se na njoj mogle pojaviti pruge. U tom slučaju, ako odaberete [Uključeno], možda će se rezultati ispisa poboljšati.
*Odabir postavke [Uključeno] može utjecati na kvalitetu ispisa.
[Isključeno]
[Uključeno]

[Ispravite mutnu sliku]

[Izbornik] [Podešavanje/održavanje] [Prilagodi kvalitetu slike] [Posebna obrada]
Na ispisanom bi se papiru mogle pojaviti mrlje. U tom slučaju, ako odaberete [Način 1], možda će se rezultati ispisa poboljšati. Ako to ne pomogne, pokušajte odabrati [Način 2].
[Isključeno]
[Način 1]
[Način 2]

[Mod podešavanja prijenosa]

[Izbornik] [Podešavanje/održavanje] [Prilagodi kvalitetu slike] [Posebna obrada]
Ovisno o papiru koji se upotrebljava, ispis može izgledati neujednačeno prilikom ispisa u vlažnom okruženju. U tom slučaju, ako odaberete [Način 1], možda će se rezultati ispisa poboljšati. Ako to ne pomogne, pokušajte odabrati [Način 2].
* Kada je ta postavka omogućena, gustoća ispisa može se razlikovati u okruženju s niskom razinom vlage.
[Isključeno]
[Način 1]
[Način 2]

[Smanji blijed ispis nakon zamj. uloška.]

[Izbornik] [Podešavanje/održavanje] [Prilagodi kvalitetu slike] [Posebna obrada]
Ispis će možda biti blijed neposredno nakon umetanja novog, zamjenskog spremnika tonera. U tom slučaju, ako odredite [Uključeno] u toj postavci, rezultati ispisa možda će se poboljšati. Ta postavka počinje se primjenjivati sljedeći put kad zamijenite spremnik tonera.
* Ako odredite [Uključeno], vrijeme od zamjene spremnika tonera do mogućnosti ispisivanja bit će dulje nego što je uobičajeno.
[Isključeno]
[Uključeno]
99LW-059