[Postavke pisača]

Odredite postavke za rad pisača i za obradu podataka za ispis.
* Vrijednosti otisnute podebljanim crvenim tekstom zadane su postavke za svaku stavku.
Ako upravljačka ploča i upravljački program pisača imaju iste postavke
Prioritet imaju postavke upravljačkog programa pisača. Postavke na upravljačkoj ploči valjane su za ispis u operacijskim sustavima kao što je UNIX, u kojima se upravljački programi pisača ne mogu upotrebljavati, te pri ispisu s mobilnih uređaja.

[Koraci kad se sl. formati papira ne pod.]

[Izbornik] [Postavke funkcije] [Pisač] [Postavke pisača]
Kada je veličina papira za svaki izvor papira postavljena na [Slobodna veličina] u odjeljku [Postavke papira], možete odrediti radnju koja će se izvesti kada se veličina umetnutog papira znatno razlikuje od postavke u upravljačkom programu pisača.
Ako se postavke upravljačkog programa pisača ne podudaraju s veličinom i vrstom umetnutog papira, može doći do zaglavljenja papira ili pogreške ispisa.
[Ladica 1]
[Izlazna snaga]
[Prikaz pogreške]

[Primjerci]

[Izbornik] [Postavke funkcije] [Pisač] [Postavke pisača]
Odredite broj primjeraka za ispis.
1 do 999

[Obostrani ispis]

[Izbornik] [Postavke funkcije] [Pisač] [Postavke pisača]
Odaberite hoćete li ispisivati na obje strane papira.
[Isključeno]
[Uključeno]

[Standardni papir]

[Izbornik] [Postavke funkcije] [Pisač] [Postavke pisača]
Odredite veličinu i vrstu papira koja će se upotrebljavati za ispis s mobilnog uređaja ili iz OS-a koji ne podržava upravljački program pisača.
U nastavku pogledajte koji se papiri mogu odrediti.
Papir koji se može upotrijebiti

[Zanemari format papira]

[Izbornik] [Postavke funkcije] [Pisač] [Postavke pisača]
Odredite hoće li uređaj pri ispisu zamijeniti papir veličine Letter papirom veličine A4 i obratno.
Ako odredite [Uključeno] u toj postavci, znači da će se, primjerice, ako je na računalu određen ispis na papiru veličine A4, a umetnut je samo papir veličine Letter, zadatak ispisati na papiru veličine Letter.
* Postavke ispisa određene su u aplikaciji ili upravljačkom programu pisača, ali ta se postavka može odrediti samo na upravljačkoj ploči.
[Isključeno]
[Uključeno]

[Kvaliteta ispisa]

[Izbornik] [Postavke funkcije] [Pisač] [Postavke pisača]
Prilagodite postavke kvalitete ispisa, kao što je gustoća, u skladu s dokumentom koji se ispisuje i njegovoj namjeni.
[Gustoća]
[Izbornik] [Postavke funkcije] [Pisač] [Postavke pisača] [Kvaliteta ispisa]
Prilagodite gustoću tonera koja se koristi pri ispisu.
Za precizniju prilagodbu možete prilagoditi razine triju područja gustoće putem stavke [Gustoća (fino podešavanje)].
* Napominjemo da se gustoća tonera ne može prilagoditi ako je stavka [Ušteda tonera] postavljena na [Uključeno].[Ušteda tonera]
* [Gustoća] možda se neće prikazati, ovisno o modelu, instaliranim mogućnostima i ostalim postavkama.
[Gustoća]
17 razina
[Gustoća (fino podešavanje)]
[Visoki]/[Srednja]/[Nisko]
17 razina
[Ušteda tonera]
[Izbornik] [Postavke funkcije] [Pisač] [Postavke pisača] [Kvaliteta ispisa]
Odredite želite li štedjeti toner pri ispisu.
Odredite [Uključeno] u toj postavci kad želite samo provjeriti izgled ili druge završne detalje prije konačnog ispisa, na primjer prije izrazito velikog zadatka ispisa.
[Isključeno]
[Uključeno]
[Poboljšanje slike]
[Izbornik] [Postavke funkcije] [Pisač] [Postavke pisača] [Kvaliteta ispisa]
Odredite hoće li se upotrebljavati obrada za izglađivanje, kojom će se dobiti glađi ispis obrisa u tekstu i na slikama.
[Isključeno]
[Uključeno]
[Način za podešavanje izlaza]
[Izbornik] [Postavke funkcije] [Pisač] [Postavke pisača] [Kvaliteta ispisa]
Odredite razlučivost za ispis. Da biste ispisivali uz veću razlučivost, odredite [Uključeno].
* Ako odaberete [Uključeno], smanjit će se brzina ispisa.
[Isključeno]
[Uključeno]

[Izgled]

[Izbornik] [Postavke funkcije] [Pisač] [Postavke pisača]
Odredite usmjerenje ili veličinu uvezne margine i položaj ispisa.
[Mjesto uveza]
[Izbornik] [Postavke funkcije] [Pisač] [Postavke pisača] [Izgled]
Odredite hoće li uvezna margina pri uvezu (primjerice klamericama) ispisanog dokumenta biti duž duljeg ili kraćeg ruba.
Upotrijebite tu postavku u kombinaciji s postavkom [Uvezna margina] da biste prilagodili položaj i margine uveza. [Uvezna margina]
Da biste papir uvezivali duž duljeg ruba, odredite [Duži rub] u toj postavci.

Da biste papir uvezivali duž kraćeg ruba, odredite [Kraći rub] u toj postavci.

[Duži rub]
[Kraći rub]
[Uvezna margina]
[Izbornik] [Postavke funkcije] [Pisač] [Postavke pisača] [Izgled]
Pomaknite položaj ispisa da biste ga prilagodili širini uvezne margine.
Odredite širinu pomaka u razmacima od 0,5 mm u plus (+) ili minus (–) u skladu s rubom određenim pod stavkom [Mjesto uveza]. [Mjesto uveza]
Ako je [Mjesto uveza] postavljeno na [Duži rub]
Odredite širinu pomaka odabirom pozitivne (+) vrijednosti za uvez na lijevom rubu papira ili negativne vrijednosti (–) za uvez na desnom rubu.
Određeno kao pozitivna (+) vrijednost
Određeno kao negativna (–) vrijednost
Ako je [Mjesto uveza] postavljeno na [Kraći rub]
Odredite širinu pomaka odabirom pozitivne (+) vrijednosti za uvez na gornjem rubu papira ili negativne vrijednosti (–) za uvez na donjem rubu.
Određeno kao pozitivna (+) vrijednost
Određeno kao negativna (–) vrijednost
Od –50,0 do 00,0 do +50,0 (mm)
[Pomak kraćeg ruba] ili [Pomak dužeg ruba]
[Izbornik] [Postavke funkcije] [Pisač] [Postavke pisača] [Izgled]
Pomaknite položaj ispisa teksta i slika. Upotrijebite tu postavku kad su ispisani tekst i slike pomaknuti prema jednom rubu papira ili kad se protežu izvan područja ispisa.
Odredite širinu pomaka kao pozitivnu (+) ili negativnu (–) vrijednost u razmacima od 0,5 mm za svako usmjerenje ruba papira i svaku stranu ispisa.
Za pomak duž kraćeg ruba (horizontalno)
Odredite širinu za prilagodbu odabirom pozitivne (+) vrijednosti za prilagodbu udesno na papiru ili negativne (–) vrijednosti za prilagodbu ulijevo na papiru.
Za pomak duž duljeg ruba (vertikalno)
Odredite širinu za prilagodbu odabirom pozitivne (+) vrijednosti za prilagodbu prema dolje na papiru ili negativne vrijednosti (–) za prilagodbu prema gore na papiru.
Od –50,0 do 00,0 do +50,0 (mm)

[Automatsko zanemarivanje pogreške]

[Izbornik] [Postavke funkcije] [Pisač] [Postavke pisača]
Navedite hoće li se nastaviti s ispisom ako se tijekom ispisa javi pogreška.
Preporučuje se da se uobičajeno koristi postavka [Isključeno] kako bi se ispis zaustavio ako se javi pogreška.
[Isključeno]
[Uključeno]

[Istek vremena]

[Izbornik] [Postavke funkcije] [Pisač] [Postavke pisača]
Odredite vrijeme od početka čekanja na primitak podataka za ispis do isteka vremena za primitak nakon prekida primitka podataka za ispis.
Od 5 do 15 do 300 (s)

[Prior. ispisne str./brz. za dvost. isp.]

[Izbornik] [Postavke funkcije] [Pisač] [Postavke pisača]
Odredite hoće li se zadnja stranica ispisati na jednu stranu papira kada koristite obostrani ispis, a broj zadnje stranice je neparan ili je zadnja stranica prazna ili se ne može ispisati te završava s neparnim brojem stranice.
Da biste zadnju stranicu ispisali na jednoj strani papira, odaberite [Prioritet brzine].
Da biste zadnju stranicu ispisali na obje strane papira, odaberite [Prioritet ispisne strane].
Kada primjerice koristite papir s otisnutim logotipom, odabirom mogućnosti [Prioritet ispisne strane] usmjerenje i strana ispisa uskladit će se s ostalim stranicama.
[Prioritet brzine]
[Prioritet ispisne strane]

[Provjeri veličinu papira u odlagaču]

[Izbornik] [Postavke funkcije] [Pisač] [Postavke pisača]
Odredite hoće li se utvrđivati veličina papira u izvoru papira i veličina papira u upravljačkom programu pisača.
Kada odaberete [Uključeno], ispis će se otkazati ako se veličine papira ne podudaraju.
[Isključeno]
[Uključeno]

[Ispis za oporavak]

[Izbornik] [Postavke funkcije] [Pisač] [Postavke pisača]
Odredite hoće li se nakon rješavanja pogreške ispis nastaviti od stranice na kojoj se dogodila pogreška koja je zaustavila ispis.
* Kada odaberete [Isključeno], stranica na kojoj se dogodila pogreška neće se ispisati. Ispis se nastavlja od sljedeće stranice, ali se može nastaviti i dvije stranice kasnije kada koristite obostrani ispis i ovisno o tome gdje se dogodila pogreška.
[Isključeno]
[Uključeno]

[UFR II]

[Izbornik] [Postavke funkcije] [Pisač] [Postavke pisača]
Odredite metodu obrade podataka za ispis koja će se upotrebljavati kad se koristi upravljački program pisača UFR II.
[Polutonovi]
[Izbornik] [Postavke funkcije] [Pisač] [Postavke pisača] [UFR II]
Odredite metodu ispisa koja će se upotrebljavati za reprodukciju polutonova (područja koja se nalaze između svijetlih i tamnih područja) ovisno o sadržaju podataka za ispis.
Ispis u visokoj razlučivosti s jasnim obrisima teksta
Odredite [Razlučivost]. To je korisno za ispis datoteka s tekstom i tankim crtama.
Da biste ispisivali u višoj razlučivosti od postavke [Razlučivost], odredite [Visoka razlučivost]. To je korisno za ispis podataka s tankim crtama i malim tekstom, kao što su CAD datoteke.
* Ako odaberete [Visoka razlučivost], mogla bi se smanjiti ujednačenost tekstura.
Ispis s povećanim kontrastom između svijetlih i tamnih područja
Odredite [Ton boje]. To je korisno za ispis datoteka slika, kao što su fotografije.
Ispis s glađim gradacijama i obrisima
Odredite [Gradacija]. To je korisno za ispis datoteka kao što su slike koje upotrebljavaju tonalne gradacije.
[Razlučivost/Gradacija]*1
[Tekst]
[Razlučivost]
[Ton boje]
[Gradacija]
[Visoka razlučivost]
[Grafika]
[Razlučivost]
[Ton boje]
[Gradacija]
[Visoka razlučivost]
[Slika]
[Razlučivost]
[Ton boje]
[Gradacija]
[Visoka razlučivost]
*1 Možda se neće prikazati, ovisno o modelu, instaliranim mogućnostima i drugim postavkama.
[Štedi papir]
[Izbornik] [Postavke funkcije] [Pisač] [Postavke pisača] [UFR II]
Odredite hoće li se onemogućiti izlaz praznih stranica koje se nalaze među podacima za ispis.
[Isključeno]
[Uključeno]

[Postavke obrade slika]

[Izbornik] [Postavke funkcije] [Pisač] [Postavke pisača]
Odredite metodu obrade podataka za ispis koja će se upotrebljavati za ispis slikovnih datoteka u JPEG ili TIFF formatu.
[Polutonovi]
[Izbornik] [Postavke funkcije] [Pisač] [Postavke pisača] [Postavke obrade slika]
Odredite metodu ispisa koja će se upotrebljavati za reprodukciju polutonova (područja koja se nalaze između svijetlih i tamnih područja) ovisno o sadržaju slike.
Ispis s povećanim kontrastom između svijetlih i tamnih područja
Odredite [Gradacija]. To je korisno za ispis datoteka slika, kao što su fotografije.
Ispis s glađim gradacijama i obrisima
Odredite [Razlučivost]. To je korisno za ispis datoteka kao što su slike koje upotrebljavaju tonalne gradacije.
Ispis u visokoj razlučivosti s jasnim obrisima teksta
Odredite [Visoka razlučivost]. To je korisno za ispis datoteka s tekstom i tankim crtama.
[Gradacija]
[Razlučivost]
[Visoka razlučivost]
99LW-05K