[Postavke funkcije]

Odredite postavke za ispis.
* Vrijednosti otisnute podebljanim crvenim tekstom zadane su postavke za svaku stavku.

[Uobičajene]

[Izbornik] [Postavke funkcije]
Odredite postavke za rad funkcija, primjerice izvor papira i ispis.
[Uobičajene]

[Pisač]

[Izbornik] [Postavke funkcije]
Odredite postavke pisača.
[Pisač]
99LW-05C