[Uobičajene]

Odredite postavke za rad funkcija, primjerice izvor papira i ispis.

[Postavke ulaganja papira]

[Izbornik] [Postavke funkcije] [Uobičajene]
Odredite postavke za izvor papira.
[Postavke ulaganja papira]

[Postavke ispisa]

[Izbornik] [Postavke funkcije] [Uobičajene]
Odredite postavke za ispis.
[Postavke ispisa]
99LW-05E