[Postavke upravljanja]

Odredite postavke za upravljanje korisnicima uređaja, sustavom i drugim podacima.

[Upravljanje korisnicima]

[Izbornik] [Postavke upravljanja]
Registrirajte informacije o administratoru uređaja te upravljajte njima.
[Upravljanje korisnicima]

[Upravljanje uređajem]

[Izbornik] [Postavke upravljanja]
Odredite postavke za informacije i radnje povezane s hardverom uređaja te upravljanje njima.
[Upravljanje uređajem]

[Post. udalj. sučelja/Firmver za ažur.]

[Izbornik] [Postavke upravljanja]
Odredite postavke za informacije i radnje povezane sa softverom uređaja te upravljanje njima.
[Post. udalj. sučelja/Firmver za ažur.]

[Upravljanje podacima]

[Izbornik] [Postavke upravljanja]
Upravljajte spremljenim podacima i postavkama uređaja te ih inicijalizirajte.
[Upravljanje podacima]

[Sigurnosne postavke]

[Izbornik] [Postavke upravljanja]
Odredite sigurnosne postavke kao što su funkcije provjere autentičnosti i provjere sustava uređaja te upravljajte njima.
[Sigurnosne postavke]

[Inicijaliziraj sve podatke/postavke]

[Izbornik] [Postavke upravljanja]
Inicijalizirajte postavke i registrirane podatke za vraćanje uređaja na tvorničke postavke. Inicijalizacija postavki i podataka
99LW-05L