[Upravljanje uređajem]

Odredite postavke za informacije i radnje povezane s hardverom uređaja te upravljanje njima.
* Vrijednosti otisnute podebljanim crvenim tekstom zadane su postavke za svaku stavku.

[Postavke podataka o uređaju]

[Izbornik] [Postavke upravljanja] [Upravljanje uređajem]
Odredite naziv po kojem će se prepoznavati uređaj te mjesto instalacije.
Ovdje navedeni podaci prikazuju se na stranici portala sučelja za daljinski pristup Remote UI. Stranica portala sučelja za daljinski pristup Remote UI
[Naziv uređaja]
[Lokacija]

[Odabir države/regije]

[Izbornik] [Postavke upravljanja] [Upravljanje uređajem]
Definirajte državu ili regiju u kojoj će se uređaj koristiti. Zadana postavka može ovisiti o postavci odabranoj prilikom prvog uključivanja.
* Ovisno o vašoj državi ili regiji, postavka [Odabir države/regije] možda neće biti dostupna ili njezin sadržaj ili zadana vrijednost mogu biti drukčiji.
[Austrija (AT)]
[Bjelorusija (BY)]
[Belgija (BE)]
[Češka (CZ)]
[Danska (DK)]
[Egipat (EG)]
[Finska (FI)]
[Francuska (FR)]
[Njemačka (DE)]
[Velika Britanija (GB)]
[Grčka (GR)]
[Mađarska (HU)]
[Irska (IE)]
[Italija (IT)]
[Jordan (JO)]
[Luksemburg (LU)]
[Nizozemska (NL)]
[Norveška (NO)]
[Poljska (PL)]
[Portugal (PT)]
[Rusija (RU)]
[Saudijska Arabija (SA)]
[Slovenija (SI)]
[Južna Afrika (ZA)]
[Španjolska (ES)]
[Švedska (SE)]
[Švicarska (CH)]
[Ujedinjeni Arapski Emirati (AE)]
[Ukrajina (UA)]
[Ostalo]

[Prikaz dnevnika zadataka]

[Izbornik] [Postavke upravljanja] [Upravljanje uređajem]
Odredite hoće li se zapisnici za ispis prikazivati na zaslonu Nadzor statusa.
Zaslon [Nadzor statusa]
Provjera korištenja i zapisnika sa sučeljem za daljinski pristup Remote UI
[Isključeno]
[Uključeno]

[Info. o potroš. mat. (RUI/Toner Status)]

[Izbornik] [Postavke upravljanja] [Upravljanje uređajem]
Odredite hoće li se gumb kojim se pristupa web-mjestima za kupnju spremnika tonera prikazivati u odjeljcima Toner Status (Status tonera) i Remote UI (Korisničko sučelje za daljinski pristup). Možete odrediti i hoće li se upotrebljavati Toner Status (Status tonera).
Odredite hoće li se gumb prikazivati u korisničkom sučelju za daljinski pristup u odjeljku [Prikaži gumb za kup. potr. mat. (ud. UI)].
Odredite hoće li se upotrebljavati Toner Status (Status tonera) u postavki [Toner Status] u odjeljku [Postavke Toner Status].
Ako odlučite upotrebljavati Toner Status (Status gumba), upotrijebite [Pr. gumb kup. pot. m.] u odjeljku [Postavke Toner Status] da biste odredili hoće li se gumb prikazivati.
Toner Status (Status tonera) šalje obavijest o preostaloj količini tonera u uređaju računalu na kojem je alat instaliran. Preuzmite Toner Status (Status tonera) s web-mjesta tvrtke Canon za svoju državu/regiju te ga instalirajte na računalo.
https://global.canon/en/support/
* Ako uređaj ima CD-ROM ili DVD-ROM, možete i to upotrijebiti da biste instalirali Toner Status (Status tonera).
[Prikaži gumb za kup. potr. mat. (ud. UI)]
[Isključeno]
[Uključeno]
[Postavke Toner Status]
[Isključeno]
[Uključeno]
[Pr. gumb kup. pot. m.]
[Isključeno]
[Uključeno]

[Obavijest za provjeru postavki papira]

[Izbornik] [Postavke upravljanja] [Upravljanje uređajem]
Odredite hoće li se prikazivati zaslon Notify to Check Paper Settings (Obavijest o provjeri postavki za papir) kad se ladica za papir umetne u uređaj. Umetanje papira u ladicu za papir
[Isključeno]
[Uključeno]

[Canon Genuine Mode]

[Izbornik] [Postavke upravljanja] [Upravljanje uređajem]
Odredite hoće li se prelaziti u Canon Genuine Mode (Način rada za izvorni Canonov potrošni materijal).
Obično nema potrebe za promjenom te postavke.
Tu postavku možda će promijeniti vaš servisni predstavnik tvrtke Canon. Ako se postavka ne prikazuje, obratite se administratoru uređaja.
[Isključeno]
[Uključeno]
99LW-05S