Papir se uvija

Otklonite poteškoće tako što ćete provjeriti sljedeće stavke.
Koristite li odgovarajući papir?
Provjerite može li se koristiti papir koji se nalazi u uređaju te ga po potrebi zamijenite odgovarajućim papirom.
Papir koji se može upotrijebiti
Umetanje papira
Postavite veličinu i vrstu papira prema umetnutom papiru. Definiranje formata i vrste papira
Problem možda nestane ako postavite [Ispravljanje uvijanja papira] na [Uključeno].
[Početni zaslon] na upravljačkoj ploči  [Izbornik]  [Podešavanje/održavanje]  [Prilagodi kvalitetu slike]  [Posebna obrada]  [Obrada posebnog papira]  [Ispravljanje uvijanja papira]  [Uključeno]
* Odabir postavke [Uključeno] može rezultirati blijedim ispisima.
Problem možda nestane ako postavite [Promjena načina ulaganja papira] na [Prioritet ispisne strane].
[Početni zaslon] na upravljačkoj ploči [Izbornik] [Postavke funkcije] [Uobičajene] [Postavke ulaganja papira] [Promjena načina ulaganja papira]  [Ladica 1] [Prioritet ispisne strane]
* Kad odaberete [Prioritet ispisne strane], smanjuje se brzina jednostranog ispisa.
Umetnite papir s obrnuto okrenutom stranom na koju će se ispisivati (prednja i stražnja strana papira).
* U rijetkim slučajevima simptom se može pogoršati ovisno o korištenom papiru. U tom slučaju ispisujte na izvornu stranu papira.
Koristite li papir koji je upio vlagu?
Pokušajte ovo sljedećim redoslijedom:
Provjerite mjere opreza i zamijenite papir suhim papirom.
Mjere opreza pri rukovanju papirom
Umetanje papira
Promijenite postavku vrste papira na tanji papir. Definiranje formata i vrste papira
99LW-078