Papir se gužva

Otklonite poteškoće tako što ćete provjeriti sljedeće stavke.
Je li papir pravilno umetnut?
Provjerite ne prelazi li umetnuti papir crtu za ograničenje količine ().
Provjerite jesu li vodilice za papir poravnate s oznakama i nisu li prelabave ili prečvrste.
Koristite li papir koji je upio vlagu?
Provjerite mjere opreza i zamijenite papir suhim papirom.
Mjere opreza pri rukovanju papirom
Umetanje papira
Koristite li odgovarajući papir?
Provjerite može li se koristiti papir koji se nalazi u uređaju te ga po potrebi zamijenite odgovarajućim papirom.
Papir koji se može upotrijebiti
Umetanje papira
99LW-077