Pozadina je općenito tamna

Otklonite poteškoće provjerama koje ćete provesti ovim redoslijedom:
Imaju li bijela područja svijetlu boju?
Problem se možda riješi ako postavite [Sprječavanje zamag.] na [Uključeno].
[Početni zaslon] na upravljačkoj ploči  [Izbornik]  [Podešavanje/održavanje]  [Prilagodi kvalitetu slike]  [Posebna obrada]  [Sprječavanje zamagljivanja]  [Uključeno] 
* Kada odaberete [Uključeno], gustoća ispisa mogla bi se smanjiti.
Provjerite preostalu količinu tonera u spremniku tonera.
Ako je razina preostalog tonera u spremniku tonera niska, zamijenite spremnik tonera.
Provjera preostale količine potrošnog materijala
Zamjena spremnika tonera
* Ovisno o uvjetima upotrebe uređaja, stvarna preostala količina tonera može biti manja od naznačene ili može doći do trošenja dijelova.
99LW-071