Zamjena spremnika tonera

U odgovarajućem trenutku zamijenite spremnik tonera, prateći poruke koje se pojavljuju i promjenu kvalitete ispisa.
Prije zamjene spremnika tonera pročitajte mjere opreza u odjeljku Važne sigurnosne upute. Priručnici uređaja
Nemojte dodirivati kontakte () u uređaju. To može uzrokovati kvar.
Uvijek držite spremnik tonera za ručicu.
Ne grebite površinu bubnja () i ne izlažite je svjetlosti. Nemojte dodirivati električne kontakte () ni memorijski čip spremnika tonera ().

Kada zamijeniti spremnik tonera

Ako se na zaslonu upravljačke ploče ili sučelja Remote UI (Daljinski UI) prikaže poruka
U skladu s porukom na zaslonu pripremite novi spremnik tonera i zamijenite stari. Ako ne zamijenite spremnik tonera i nastavite ga upotrebljavati, kvaliteta ispisa može se pogoršati.
Pojedinosti o poruci i načinu otklanjanja problema potražite u sljedećem odjeljku:
Kada se prikaže poruka
Ako je kvaliteta ispisa lošija
Ako se na ispisanim materijalima vide neki od simptoma navedenih u nastavku, spremniku tonera uskoro istječe vijek trajanja. Preporučuje se da zamijenite spremnik tonera čak i ako se poruka ne pojavljuje.
Pojavljuju se pruge
Ispis je neujednačen
Pojavljuju se mrlje od tonera, a toner prska
Pojavljuju se bijele mrlje
Djelomično izblijedjelo
Cijela je pozadina zatamnjena

Prije zamjene spremnika tonera

Prije zamjene spremnika tonera provedite sljedeći postupak. Poruka na zaslonu možda će nestati, a kvaliteta ispisa povećati se.
1
Zatvorite graničnik za papir te otvorite poklopac tonera.
2
Uklonite spremnik tonera.
Polako ga izvucite pod istim kutom pod kojim je ukošen utor.
3
Protresite tonerski ispisni uložak pet ili šest puta da bi se toner ravnomjerno rasporedio unutar njega.
Pripazite da ne dodirnete površinu bubnja s donje strane tonerskog ispisnog uloška.
4
Umetnite spremnik tonera.
Donji je dio tonerskog ispisnog uloška nezaštićen. Pripazite da prilikom umetanja ispisnog uloška njegovim donjim dijelom ne udarite u okvir utora ili druge dijelove.
5
Zatvorite poklopac tonera.

Zamjena spremnika tonera

1
Zatvorite graničnik za papir te otvorite poklopac tonera.
2
Uklonite spremnik tonera.
Polako ga izvucite pod istim kutom pod kojim je ukošen utor.
3
Na ravnoj površini izvadite spremnik tonera iz ambalaže.
4
Protresite tonerski ispisni uložak pet ili šest puta da bi se toner ravnomjerno rasporedio unutar njega.
5
Uklonite zaštitni pokrov spremnika tonera.
Pripazite da ne dodirnete površinu bubnja s donje strane tonerskog ispisnog uloška.
6
Umetnite spremnik tonera.
Donji je dio tonerskog ispisnog uloška nezaštićen. Pripazite da prilikom umetanja ispisnog uloška njegovim donjim dijelom ne udarite u okvir utora ili druge dijelove.
7
Zatvorite poklopac tonera.
99LW-067