Provjera preostale količine potrošnog materijala

Postotak trenutno preostale količine tonera u spremniku tonera prikazuje se u koracima od 10 %.
Provjerite preostalu količinu tonera u spremniku tonera da biste, primjerice, provjerili je li potrebno pripremiti novi spremnik tonera prije ispisivanja velikog dokumenta.
* Prikazana vrijednost za preostalu količinu tonera u spremniku tonera služi kao referenca i ne označava nužno stvarno preostalu količinu.
U ovome je odjeljku opisano kako provjeriti taj podatak putem upravljačke ploče.
Te podatke možete provjeriti i putem sučelja za daljinski pristup Remote UI na računalu. Upravljanje uređajem putem računala (Udaljeni UI)
1
Na upravljačkoj ploči odaberite [Nadzor statusa] na zaslonu [Početni zaslon] pa pritisnite . Upravljačka ploča
2
Pritisnite [Status uređaja] [Razina spremnika] .
Prikazuje se preostala količina tonera u spremniku tonera.
3
Provjerite preostalu količinu tonera u spremniku tonera.
Možete konfigurirati postavke tako da se prikaže obavijest da pripremite novi tonerski ispisni uložak kada razina tonera u trenutnom ulošku padne na određenu razinu. [Prikaži vrijeme za pripremu uloška Obav.]
99LW-068