Na rubu ispisa pojavljuju se mrlje

Otklonite poteškoće provjerama koje ćete provesti ovim redoslijedom:
Koristite li odgovarajući papir?
Provjerite može li se koristiti papir koji se nalazi u uređaju te ga po potrebi zamijenite odgovarajućim papirom.
Papir koji se može upotrijebiti
Umetanje papira
Ispisujete li do ruba papira bez margina?
Taj se problem može pojaviti ako je u upravljačkom programu pisača postavljen ispis bez margina. Za ispis na ovom uređaju potrebna je margina od 5 mm (15 mm pri vrhu i dnu te 10 mm na lijevoj i desnoj strani).
Na zaslonu [Preferencije ispisa] upravljačkog programa pisača konfigurirajte sljedeću postavku da biste postavili marginu.
Kartica [Finishing] [Advanced Settings] [Expand Print Region and Print] [Off]
Jeste li očistili sklop za fiksiranje?
Ti se simptomi mogu pojaviti kad je sklop za fiksiranje prljav. U tom slučaju očistite sklop za fiksiranje. Čišćenje sklopa za fiksiranje
99LW-06U