Čišćenje sklopa za fiksiranje

Ako je ispisani dokument zamrljan, sklop za fiksiranje možda je prljav. U tom slučaju sklop za fiksiranje možete očistiti papirom.
Sklop za fiksiranje ne može se očistiti ako podaci čekaju na ispis ili ako je tonerski ispisni uložak prazan.
Potrebne pripreme
Provjerite ima li u spremniku tonera dovoljno tonera. Provjera preostale količine potrošnog materijala
1
Na upravljačkoj ploči odaberite [Izbornik] na zaslonu [Početni zaslon] pa pritisnite . Zaslon [Početni zaslon]
2
Pritisnite [Podešavanje/održavanje] [Održavanje] [Čišćenje fiksirne jedinice] .
Dostupni formati i vrste papira prikazani su na zaslonu za potvrdu.
3
Provjerite da je umetnut odgovarajući papir pa pritisnite .
Papir se ulaže u uređaj i čišćenje započinje.
Po završetku čišćenja uređaj izbacuje list papira s ispisanom slikom (uzorkom).
99LW-064