Modul de utilizare a panoului de operare

Utilizați tastele de pe panoul de operare pentru a seta diferite funcții și pentru a verifica setările.

Derularea ecranului

Când bara de derulare apare pe ecran, indică faptul că există elemente sau informații care nu pot fi afișate complet pe ecran. Utilizați  sau pentru a derula ecranul în direcția apăsării. Elementul selectat este inversat.

Deplasarea la ecranul anterior sau următor

Pentru a trece la ecranul următor, apăsați pe sau pe . Pentru a reveni la ecranul anterior, apăsați pe sau pe .

Confirmarea unui element selectat

Pentru a confirma un element selectat, apăsați pe .

Utilizarea glisorului pentru setarea valorilor

Pentru a regla valoarea, apăsați pe sau pe .
99R3-023