Vizualizarea stării și a jurnalului lucrării de imprimare

Procesele executate de către aparat, inclusiv imprimarea, sunt gestionate ca lucrări. Prin verificarea stării și a jurnalului lucrărilor, puteți determina dacă o lucrare de imprimare a fost corect efectuată, precum și cauza erorilor care au survenit.
* Dacă lucrarea este setată să nu fie afișată, se poate verifica numai starea lucrării de imprimare. [Afişare jurnal activităţi]
Această secțiune descrie modul de vizualizare a acestor informații folosind panoul de operare.
Această informație poate fi verificată și folosind Remote UI (IU la distanță) de la un computer. Verificarea utilizării și a jurnalelor cu Remote UI (IU la distanță)
1
Pe panoul de operare, apăsați pe [Monitor de stare] în ecranul [Pornire] . Ecranul [Pornire]
Se afișează ecranul [Monitor de stare].
2
Selectați [Lucrare de tipărire], apăsați pe .
3
Verificaţi starea și jurnalul lucrării de imprimare.
Vizualizarea stării lucrării de imprimare
1
Selectați [Stare lucrare], apăsați pe .
2
Selectați o lucrare pentru a-i vizualiza detaliile și apăsați pe .
Se afișează detaliile lucrării.
3
Vizualizați numele fișierului, numele utilizatorului și alte informații.
Anumite tipuri de caractere utilizate nu permit afișarea corectă a numelui de fișier și a numelui de utilizator.
Vizualizarea jurnalului lucrării de imprimare
1
Selectați [Jurnal activităţi], apăsați pe .
2
Selectați o lucrare pentru a-i vizualiza detaliile și apăsați pe .
Se afișează detaliile lucrării.
3
Vizualizați numele fișierului, numele utilizatorului și alte informații.
Anumite tipuri de caractere utilizate nu permit afișarea corectă a numelui de fișier și a numelui de utilizator.
Dacă jurnalul lucrărilor de imprimare afișează informații de eroare
Imprimarea a fost anulată sau a intervenit o eroare.
Dacă se afișează un număr din trei cifre care începe cu „#” (cod de eroare), puteți determina cauza și soluția folosind codul de eroare. Se afișează un cod de eroare
99R3-032