Configurarea DNS

Când utilizați aparatul într-un mediu cu sistemul de nume de domenii (DNS), configurați informațiile serverului DNS și setările de opțiuni DHCP.
Într-un mediu fără DNS, puteți configura DNS cu difuzare (mDNS) pentru a utiliza funcția DNS. mDNS este utilizat de Bonjour și de alte programe software.
În această secțiune este descris modul de configurare a setărilor folosind IU la distanță de la un computer.
Pe panoul de operare, selectați [Meniu] în ecranul [Pornire], apoi selectați [Preferinţe] pentru a configura setările. Nu puteți utiliza panoul de operare pentru configurarea unor setări. [Setări TCP/IP]
Sunt necesare privilegii de administrator. În funcție de elementul de configurat, poate fi necesară repornirea aparatului.
Pregătiri necesare
Când configurați DNS pentru IPv6, configurați setarea pentru a utiliza o adresă IPv6. Configurarea adreselor IPv6
1
Conectați-vă la Remote UI (IU la distanță) în modul Administrator sistem. Pornirea caracteristicii IU la distanţă
2
În pagina portalului IU la distanță, faceți clic pe [Settings/Registration]. Pagina portalului pentru Remote UI (IU la distanță)
3
Faceți clic pe [Network Settings] [IPv4 Settings] sau pe [IPv6 Settings] [Edit].
Se afișează ecranul [Edit IPv4 Settings] sau ecranul [Edit IPv6 Settings].
4
În [DHCP Option Settings], configurați setările pentru opțiunile DHCP.
În cazul în care nu configurați setările de opțiuni DHCP, treceți la pasul 5.
5
În [DNS Settings], setați informațiile serverului DNS.
Pentru detalii despre informațiile de setare, consultați furnizorul sau administratorul de rețea. De asemenea, puteți consulta setările computerului. Vizualizarea informațiilor de conectare la rețea ale computerului
În cazul în care nu configurați informațiile serverului DNS, treceți la pasul 6.
6
În [mDNS Settings], configurați setările mDNS.
În cazul în care nu configurați setările mDNS, treceți la pasul 7.
7
Faceți clic pe [OK].
8
Reporniți aparatul. Repornirea aparatului
Setările sunt aplicate.
99R3-01A