[Setări TCP/IP]

Specificați setările pentru utilizarea aparatului într-o rețea TCP/IP.
* Valorile afișate cu text roșu îngroșat sunt setările implicite pentru fiecare articol.

[Setări IPv4]

[Meniu] [Preferinţe] [Reţea] [Setări TCP/IP]
Specificați setările pentru utilizarea aparatului într-un mediu IPv4.
[Setări adresă IP]
[Meniu] [Preferinţe] [Reţea] [Setări TCP/IP] [Setări IPv4]
Setați adresa IPv4 manual sau automat. Setarea adreselor IPv4
[Obţinere automată]
[Selectare protocol]
[Oprit]
[DHCP]
[IP Automat]
[Oprit]
[Pornit]
[Obţinere manuală]*1
[Adresă IP]: 0.0.0.0
[Mască subreţea]: 0.0.0.0
[Adresă gateway]: 0.0.0.0
[Verificare setări]
*1 Este posibil ca afișarea să nu fie posibilă din cauza modelului, a opțiunilor instalate și a altor setări.
[Comandă PING]
[Meniu] [Preferinţe] [Reţea] [Setări TCP/IP] [Setări IPv4]
Executați o comandă PING pentru a verifica dacă aparatul se poate conecta la dispozitive din rețea. Verificați dacă aparatul se poate conecta la dispozitivele de rețea
[Setări DNS]
[Meniu] [Preferinţe] [Reţea] [Setări TCP/IP] [Setări IPv4]
Specificați setările DNS când se utilizează aparatul într-un mediu cu un sistem de nume de domeniu (DNS) implementat. Configurarea DNS
[Setări server DNS]
[Server DNS primar]: 0.0.0.0
[Server DNS secundar]: 0.0.0.0
[Setări nume gazdă/nume domeniu DNS]
[Nume gazdă]
[Nume domeniu]
[Setări actualizare dinamică DNS]
[Oprit]
[Pornit]
[Interv.actual.din.DNS]
0 – 24 – 48 (h)
[Setări mDNS]
[Meniu] [Preferinţe] [Reţea] [Setări TCP/IP] [Setări IPv4]
Specificați setările mDNS pentru utilizarea funcțiilor DNS într-un mediu precum Bonjour fără DNS instalat.
[Oprit]
[Pornit]
[Nume mDNS]
[Setări opţiune DHCP]
[Meniu] [Preferinţe] [Reţea] [Setări TCP/IP] [Setări IPv4]
Specificați setările pentru utilizarea unui server DHCP într-un mediu IPv4 cu un sistem de nume de domeniu (DNS) implementat. Configurarea DNS
[Obţinere nume gazdă]
[Oprit]
[Pornit]
[Actualizare dinamică DNS]
[Oprit]
[Pornit]
[Obţinere adresă server DNS]
[Oprit]
[Pornit]
[Obţinere nume domeniu]
[Oprit]
[Pornit]
[Obţinere adresă server WINS]
[Oprit]
[Pornit]

[Setări IPv6]

[Meniu] [Preferinţe] [Reţea] [Setări TCP/IP]
Specificați setările pentru utilizarea aparatului într-un mediu IPv6.
Puteți seta mai multe adrese IPv6 și le puteți folosi simultan. Configurarea adreselor IPv6
[Folosire IPv6]
[Meniu] [Preferinţe] [Reţea] [Setări TCP/IP]  [Setări IPv6]
Configurați dacă se va utiliza IPv6.
[Oprit]
[Pornit]
[Verificare setări]
[Setări adresă fără stare]
[Meniu] [Preferinţe] [Reţea] [Setări TCP/IP]  [Setări IPv6]
Configurați dacă se va utiliza o adresă fără menținerea stării.
[Oprit]
[Pornit]
[Verificare setări]
[Folosire DHCPv6]
[Meniu] [Preferinţe] [Reţea] [Setări TCP/IP]  [Setări IPv6]
Configurați dacă se va utiliza o adresă cu menținerea stării obținută de la un server DHCP care utilizează DHCPv6.
[Oprit]
[Pornit]
[Verificare setări]
[Setări DNS]
[Meniu] [Preferinţe] [Reţea] [Setări TCP/IP]  [Setări IPv6]
Specificați setările DNS când se utilizează aparatul într-un mediu cu un sistem de nume de domeniu (DNS) implementat. Configurarea DNS
[Setări nume gazdă/nume domeniu DNS]
[Utiliz.gazdă/dom. IPv4]
[Oprit]
[Nume gazdă]
[Nume domeniu]
[Pornit]
[Setări actualizare dinamică DNS]
[Oprit]
[Pornit]
[Înreg. manuală adresă]
[Oprit]
[Pornit]
[Înreg.adr.+menţ.stare]
[Oprit]
[Pornit]
[Înreg.adr.-menţ.stare]
[Oprit]
[Pornit]
[Interv.actual.din.DNS]
0 – 24 – 48 (h)
[Setări mDNS]
[Meniu] [Preferinţe] [Reţea] [Setări TCP/IP]  [Setări IPv6]
Specificați setările mDNS pentru utilizarea funcțiilor DNS într-un mediu precum Bonjour fără DNS instalat.
[Oprit]
[Pornit]
[Util nume IPv4 pt mDNS]
[Oprit]
[Nume mDNS]
[Pornit]
[Setări opţiune DHCP]
[Meniu] [Preferinţe] [Reţea] [Setări TCP/IP]  [Setări IPv6]
Specificați setările pentru utilizarea unui server DHCP într-un mediu IPv4 cu un sistem de nume de domeniu (DNS) implementat. Configurarea DNS
[Obţinere adresă server DNS]
[Oprit]
[Pornit]
[Obţinere nume domeniu]
[Oprit]
[Pornit]

[Setări WINS]

[Meniu] [Preferinţe] [Reţea] [Setări TCP/IP]
Configurați WINS (Windows Internet Name Service) când utilizați aparatul într-un mediul de rețea care utilizează atât NetBIOS, cât și TCP/IP. Configurarea WINS
[Rezoluţie WINS]
[Oprit]
[Pornit]
[Adresă server WINS]: 0.0.0.0

[Setări LPD]

[Meniu] [Preferinţe] [Reţea] [Setări TCP/IP]
Specificați dacă se va utiliza protocolul LPD. Configurarea LPD, RAW sau WSD
Dacă se utilizează protocolul LPD, puteți de asemenea seta durata de la începutul intrării recepției în starea de așteptare, după anularea recepției datelor pentru imprimare, până la expirare.
[Setări imprimare LPD]
[Oprit]
[Pornit]
[Expirare RX]
1 – 5 – 60 (min.)

[Setări RAW]

[Meniu] [Preferinţe] [Reţea] [Setări TCP/IP]
Specificați dacă se va utiliza protocolul RAW. Configurarea LPD, RAW sau WSD
Dacă se utilizează protocolul RAW, puteți de asemenea seta durata de la începutul intrării recepției în starea de așteptare, după anularea recepției datelor pentru imprimare, până la expirare.
[Setări imprimare RAW]
[Oprit]
[Pornit]
[Expirare RX]
1 – 5 – 60 (min.)

[Setări WSD]

[Meniu] [Preferinţe] [Reţea] [Setări TCP/IP]
Specificați dacă se va utiliza protocolul WSD. Puteți specifica această setare pentru fiecare dintre funcțiile care utilizează protocolul WSD. Configurarea LPD, RAW sau WSD
[Setări imprimare WSD]
[Utilizare imprimare WSD]
[Oprit]
[Pornit]
[Utilizare navigare WSD]
[Oprit]
[Pornit]
[Utilizare descop. difuz. multiplă]
[Oprit]
[Pornit]

[Setări imprimare IPP]

[Meniu] [Preferinţe] [Reţea] [Setări TCP/IP]
Specificați dacă se va utiliza IPP (Internet Printing Protocol). Puteți utiliza IPP când imprimați cu AirPrint. Setarea funcțiilor și a măsurilor de securitate care se vor utiliza cu AirPrint
Când utilizați IPP, puteți specifica dacă se utilizează criptarea TLS pentru comunicații.
[Utilizare imprimare IPP]
[Oprit]
[Pornit]
[Permit. imp. IPP numai când se util. TLS]
[Oprit]
[Pornit]

[Utilizare HTTP]

[Meniu] [Preferinţe] [Reţea] [Setări TCP/IP]
Specificați dacă se utilizează HTTP. Dezactivarea comunicării HTTP
[Oprit]
[Pornit]

[Setări număr port]

[Meniu] [Preferinţe] [Reţea] [Setări TCP/IP]
Specificați numărul de port pentru protocolul utilizat, în conformitate cu numerele de port pentru computer, server sau alt dispozitiv. Modificarea numărului portului
[LPD]
1 - 515 - 65535
[RAW]
1 – 9100 – 65535
[Descop. difuz. multiplă WSD]
1 – 3702 – 65535
[HTTP]
De la 1 la 80 la 65535
[SNMP]
1 – 161 – 65535

[Format MTU]

[Meniu] [Preferinţe] [Reţea] [Setări TCP/IP]
Dacă viteza de comunicație se reduce din cauza dimensiunii pachetelor trimise, utilizați-o pentru a modifica dimensiunea maximă pentru pachetele de ieșire.
[1300]
[1400]
[1500]
99R3-054