Configurarea setărilor implicite (Ghidul de configurare)

La pornirea pentru prima dată a aparatului, se afișează ecranul (Ghidul de configurare) pentru setarea elementelor necesare pentru utilizarea aparatului. Configurați setările folosind procedura de mai jos folosind instrucțiunile de pe ecran.
Aceste setări pot fi configurate o singură dată, utilizând ghidul de configurare, la prima pornire a aparatului. Pentru a modifica ulterior setările configurate cu Ghidul de configurare, setați individual elementele din pașii de la 2 la 4. Pentru detalii privind fiecare setare, consultați următoarele.
Setarea datei și a orei
Setarea ID-ului de departament și a codului PIN pentru administrator
Setarea codului PIN utilizat cu funcția Remote UI (IU la distanță)
Conectarea la o reţea LAN wireless

Pasul 1: Setarea limbii afișajului și a țării sau a regiunii

Setați limba afișată pe ecranul panoului de operare și rapoartele care se vor imprima. Apoi, setați țara sau regiunea unde se utilizează aparatul.
1
Pe ecranul [Language], selectați limba de afișare și apăsați pe .
2
Selectați [Yes], apoi apăsați pe .
Limba de afișare este setată și se afișează ecranul [Selectare ţară/regiune].
În funcție de țară sau de regiune, ecranul [Selectare ţară/regiune] nu este afișat, iar ecranul [Fus orar] este afișat. La afișarea ecranului [Fus orar], treceți la „Pasul 2: Setarea datei și a orei.” Pasul 2: Setarea datei și a orei
3
În ecranul [Selectare ţară/regiune], selectați țara sau regiunea și apăsați pe .
Țara sau regiunea este setată și se afișează ecranul [Fus orar].

Pasul 2: Setarea datei și a orei

Data și ora sunt utilizate ca referință pentru funcțiile care utilizează aceste informații; prin urmare, acestea trebuie setate exact.
1
Pe ecranul [Fus orar], selectați fusul orar și apăsați pe .
Setați fusul orar (UTC*1) și ora de vară în funcție de regiunea în care este instalat acest aparat.
*1 UTC (Ora universală coordonată) este o oră universală coordonată care reprezintă un standard pentru toate regiunile lumii. Comunicațiile prin internet se bazează pe setarea corectă a orei UTC.
2
În ecranul [Setări oră curentă], introduceți data și ora și apăsați pe .
Data și ora sunt setate și se afișează ecranul de confirmare pentru Remote UI (IU la distanță).

Pasul 3: Setarea Remote UI (IU la distanță)

Cu Remote UI (IU la distanță), puteți utiliza un browser web pe un computer pentru a verifica starea operațională a aparatului, puteți modifica setările și efectua alte operații.
Setați codul PIN pentru Remote UI (IU la distanță) pentru a utiliza Remote UI (IU la distanță) pentru a preveni accesul neautorizat la aparat.
1
În ecranul de confirmare Remote UI (IU la distanță), selectați [<Da>] și apăsați pe .
Pentru a configura ulterior cod PIN de acces pentru Remote UI (IU la distanță), selectați [Nu] și treceți la „Pasul 4: Conectarea la o rețea LAN wireless”. Setarea codului PIN utilizat cu funcția Remote UI (IU la distanță)
2
Confirmați mesajul  apăsați pe  confirmați mesajul  selectați [Da]  apăsați pe .
Se afișează ecranul [PIN acces IU la dist.].
Restricționați utilizarea Remote UI (IU la distanță) numai pentru utilizatorii care cunosc codul PIN de acces pentru Remote UI (IU la distanță).
3
Introduceți codul PIN de acces pentru Remote UI (IU la distanță) selectați [<Aplicare>] apăsați pe .
Specificați orice număr. Nu se poate defini un cod PIN format numai din zerouri, precum „00” sau „0000000”.
4
Introduceți din nou codul PIN  selectați [<Aplicare>]  apăsați pe .
După apariția mesajului [S-au aplicat setările.], se afișează ecranul pentru confirmarea conexiunii LAN fără fir.

Pasul 4: Conectarea la o rețea LAN wireless

Conectați-vă la rețea folosind rețeaua locală (LAN) wireless.
1
Pe ecranul de confirmare a conexiunii LAN wireless, selectați [Da] și apăsați pe .
Dacă aparatul nu este conectat la o rețea LAN wireless, selectați [Nu], apăsați pe și treceți la „Etapa 3: Configurarea setărilor pentru serviciul de completare cu toner.” Etapa 5: Configurarea setărilor pentru serviciul de completare cu toner
Când realizați conectarea la o rețea LAN cu fir, configurați setările de conexiune LAN cu fir după ce ați închis Ghidul de configurare. Selectarea rețelei LAN cablate sau wireless
2
Selectați tipul de conexiune LAN wireless și conectați-vă la rețeaua LAN wireless.
La finalizarea conexiunii cu rețeaua LAN wireless, se afișează ecranul de confirmare al serviciului de completare cu toner.
În funcție de routerul LAN wireless, tipul de conexiune și standardele de conexiune pot diferi. Căutați un tip de conexiune și un standard de securitate acceptate atât de routerul LAN wireless, cât și de aparat, apoi stabiliți o conexiune în funcție de tipul de conexiune. Pentru standarde și procedură, consultați următoarele:
Conectarea la o reţea LAN wireless

Etapa 5: Configurarea setărilor pentru serviciul de completare cu toner

Puteți configura setările pentru serviciul de completare cu toner. Prin intermediul serviciului de completare cu toner, cartușele de toner noi vă sunt livrate automat înainte de epuizarea cartușelor existente.
* Utilizarea serviciului de completare cu toner necesită înregistrare prealabilă la anumiți distribuitori cu amănuntul. Acest serviciu este disponibil numai în anumite țări.
* Acest serviciu poate fi configurat prin [Setări livrare toner] afișat pe ecranul [Pornire]. Ecranul [Pornire]
1
Selectați [Da], apoi apăsați pe .
2
Apăsați pe .
3
Pe ecranul de confirmare al serviciului de completare cu toner, selectați [Accept] și apăsați pe .
4
Apăsați pe .
5
Apăsați pe .
Se aplică setările configurate în Ghidul de configurare.
La părăsirea Ghidului de configurare, se afișează ecranul [Pornire]. Ecranul [Pornire]
În cazul în care conectarea la server nu reușește, configurați din nou setările prin [Conectare la server/Verificare conexiune] în [Setări livrare toner]. Ecranul [Pornire]
99R3-00W