Hướng Nạp Giấy có Logo

Khi nạp giấy có logo, hãy chú ý đến hướng và mặt cần ngửa lên.
Theo mặc định, hướng giấy cần nạp và mặt cần in sẽ thay đổi tùy thuộc vào việc bạn muốn in một hay cả hai mặt.
Để biết quy trình nạp giấy thông thường, vui lòng xem phần sau đây:
Nạp Giấy vào Ngăn Giấy
Bạn có thể cấu hình cài đặt để hướng giấy cần nạp và mặt cần in không thay đổi tùy thuộc vào việc bạn muốn in một hay cả hai mặt. Khi cài đặt này được cấu hình, hãy nạp giấy bằng cách sử dụng phương pháp in 2 mặt. [Chuyển Phương Pháp Nạp Giấy]

In trên Một Mặt Giấy có Logo

Nạp giấy với mặt có logo (mặt cần in) ngửa lên.
Giấy có logo theo hướng dọc
 
 
 
Giấy có logo theo hướng ngang
 
 
 
 
 

In trên Cả Hai Mặt của Giấy có Logo

Nạp giấy với mặt có logo (mặt cần in đầu tiên) úp xuống.
Giấy có logo theo hướng dọc
 
 
 
Giấy có logo theo hướng ngang
 
 
98CU-029