Mã Lỗi Được Hiển Thị

Nếu không thể thực hiện in, hoặc xảy ra lỗi khác, mã lỗi (gồm ba chữ số bắt đầu bằng “#”) sẽ được hiển thị trong nhật ký công việc.
 
Chọn mã lỗi từ danh sách bên dưới, và kiểm tra cách khắc phục sự cố.
#001 đến #099
#037  #099
#701 đến #799
#753  #766
#801 đến #899
#852  #853  #861  #863
#901 đến #999
#934
Nếu sự cố vẫn tiếp diễn ngay cả khi đã thử các phương pháp khắc phục sự cố, vui lòng liên hệ với đại lý hoặc đại diện cung cấp dịch vụ của bạn. Nếu Sự Cố Vẫn Tiếp Diễn

#037

Không thể thực hiện in do kích thước tập tin.
Giảm Kích Thước Tập Tin Hoặc Chia Nhỏ Tập Tin.
Tối ưu hóa tập tin để tập tin trở nên nhỏ hơn, hoặc chia nhỏ tập tin rồi in.

#099

Công việc đã bị hủy.
Đây không phải là sự cố. Thực hiện lại thao tác nếu cần.

#753

Máy không thể kết nối với mạng do cáp Ethernet bị ngắt kết nối.
Kiểm Tra Để Đảm Bảo Cáp Ethernet Được Kết Nối Đúng Cách.

#766

Chứng chỉ đã hết hạn.
Gia hạn chứng chỉ hoặc sử dụng một chứng chỉ chưa hết hạn.
Quản Lý và Xác Minh Khóa và Chứng Chỉ
Ngày và giờ hiện tại trên máy có chính xác không?
Kiểm tra cài đặt ngày và giờ. Nếu cài đặt chưa chính xác, hãy thiết đặt múi giờ, sau đó thiết đặt ngày và giờ hiện tại. Cài đặt Ngày và Giờ

#852

Nguồn điện của máy đã TẮT vì một số lý do.
Vui lòng đảm bảo rằng phích cắm điện được cắm chặt vào ổ điện.

#853

Không thể thực hiện in vì một số lý do.
Nếu thao tác bị hủy khi dữ liệu in đang được gửi từ máy tính đến máy, vui lòng thử in lại.
Nếu không, hãy kiểm tra những điều sau đây:
Bạn Có Đang In Một Công Việc Lớn Không?
Dung lượng dữ liệu có thể đã vượt quá khả năng xử lý của máy. Vui lòng giảm số lượng trang in, hoặc in khi không còn dữ liệu đang được in hoặc đang chờ được in.
Dữ Liệu Cần In Có Bị Lỗi Không?
Nếu dữ liệu bị lỗi hoặc bị hỏng, hãy chỉnh sửa dữ liệu.

#861

Bạn đang sử dụng trình điều khiển máy in không được hỗ trợ, hoặc dữ liệu bạn đang cố in bị lỗi.
Sử dụng trình điều khiển máy in của máy và thử in lại.
In Từ Máy Tính
Dữ Liệu Cần In Có Bị Lỗi Không?
Nếu dữ liệu bị lỗi hoặc bị hỏng, hãy chỉnh sửa dữ liệu.

#863

Đã xảy ra lỗi, ngăn cản việc in.
Khởi Động Lại Máy, Sau Đó In Dữ Liệu Lại.
Khởi Động Lại Máy

#934

Công việc đã bị xóa bởi chức năng Tự Động Xóa Công Việc Đã Tạm Ngừng.
Khắc Phục Lỗi Khiến Công Việc Bị Tạm Ngừng.
Khắc phục lỗi, rồi thử in lại.
* Tắt chức năng Tự Động Xóa Công Việc Đã Tạm Ngừng, hoặc thay đổi thời gian cho đến khi dữ liệu tự động bị xóa. [Tự Động Xóa Các CV Đã Tạm Hoãn]
98CU-089