In Không Đều

Khắc phục sự cố bằng cách kiểm tra theo thứ tự sau đây:

Bước 1: Kiểm Tra Giấy

Bạn Có Đang Sử Dụng Giấy Phù Hợp Không?
Kiểm tra xem giấy trong máy có thể sử dụng được không, và thay bằng giấy phù hợp nếu cần.
Giấy Có Thể Sử Dụng
Nạp Giấy

Bước 2: Kiểm Tra Hộp Mực

Kiểm Tra Lượng Mực Còn Lại Trong Hộp Mực.
Nếu lượng mực còn lại trong hộp mực quá thấp, hãy thay hộp mực.
Kiểm Tra Lượng Vật Tư Tiêu Hao Còn Lại
Thay Hộp Mực
* Tùy thuộc vào điều kiện sử dụng của máy, lượng mực còn lại thực tế có thể thấp hơn được chỉ báo hoặc các bộ phận có thể bị hư hỏng.

Bước 3: Kiểm Tra Môi Trường Sử Dụng Của Máy

Bạn Có Đang Sử Dụng Máy Trong Môi Trường Ẩm Không?
Thiết đặt [Chế Độ Độ Ẩm Cao] thành [Bật] có thể giải quyết vấn đề.
Màn hình [Home] trên bảng thao tác  [Menu]    [Điều Chỉnh/Bảo Trì]    [Điều Chỉnh Chất Lượng Hình]    [Xử Lý Đặc Biệt]    [Chế Độ Độ Ẩm Cao]    [Bật]  
* Thiết đặt chế độ này thành [Bật] có thể làm mờ ảnh và văn bản trong môi trường có độ ẩm thấp.
Bạn Có Đang Sử Dụng Máy Trong Môi Trường Thay Đổi Nhiệt Độ Đột Ngột Không?
Việc thay đổi nhiệt độ đột ngột có thể tạo ra hiện tượng ngưng tụ, làm cho ảnh và văn bản bị phai màu hoặc mờ. Tiếp tục sử dụng máy trong các điều kiện này có thể dẫn đến kẹt giấy, sai sót khi in, lỗi hoặc các vấn đề khác. Để máy điều chỉnh về nhiệt độ và độ ẩm môi trường xung quanh ít nhất 2 giờ trước khi sử dụng.
Máy Có Được Lắp Đặt Ở Vị Trí Có Gió Mạnh Như Từ Máy Điều Hòa Không Khí Không?
Nếu có, hãy điều chỉnh hướng không khí và độ lớn của máy điều hòa.
Nếu không hiệu quả, thiết đặt [Chuyển Phương Pháp Nạp Giấy] thành [Ưu Tiên Mặt In] có thể cải thiện vấn đề.
[Home] trên bảng thao tác [Menu]    [Cài Đặt Chức Năng]    [Thông dụng]    [Cài Đặt Nạp Giấy]    [Chuyển Phương Pháp Nạp Giấy]    [Ngăn 1]  [Ưu Tiên Mặt In]  
* Khi bạn chọn [Ưu Tiên Mặt In], tốc độ in cho in 1 mặt sẽ giảm.
98CU-06S