Mengemaskini Perisian Tegar

Apabila fungsi ditambahkan atau versi perisian dinaiktarafkan, perisian tegar mesin dikemas kini.
Periksa versi perisian tegar, dan kemas kini perisian tegar melalui Internet atau komputer mengikut persekitaran penggunaan mesin.
: Boleh dikemas kini    : Tidak boleh dikemas kini
Persekitaran penggunaan mesin
Sambungan melalui Internet
Sambungan melalui komputer
Sambungan LAN berwayar
Sambungan LAN wayarles
Sambungan USB
Gunakan IPv6
* Anda tidak boleh mengemas kini perisian tegar dalam Persekitaran IPv6. Sambungkan mesin ke komputer melalui USB, dan kemas kini dari komputer.

Memeriksa Versi Perisian Tegar

Periksa versi perisian tegar semasa sebelum mengemas kininya, dan kemudian periksa versi selepas mengemas kini untuk melihat sama ada kemas kini tersebut dijalankan dengan betul.
Bahagian ini menerangkan cara kandungan faks menggunakan panel operasi.
Anda juga boleh menggunakan UI Jarak Jauh dari komputer untuk memeriksa versi perisian tegar. Menguruskan Mesin dari Komputer (UI Kawalan Jauh)
Kelayakan pentadbir diperlukan.
1
Di panel operasi, pilih [Menu] di skrin [Rumah], dan tekan Skrin [Rumah]
2
Tekan [Tetapan Pengurusan]    [Ttpn UI Kwln Jauh/Kms kini Prisian Tegar]    [Kmas kini Prisin Tegar]  .
Skrin [Kmas kini Prisin Tegar] dipaparkan.
Jika skrin log masuk muncul, masukkan ID dan PIN Pengurus Sistem, dan kemudian tekan [<Log Masuk>]  . ID dan PIN Pengurus Sistem
3
Pilih [Maklumat Versi] dan tekan .
Memaparkan versi semasa perisian tegar.

Mengemas Kini Perisian Tegar melalui Internet

Gunakan panel operasi untuk mengemas kini perisian tegar melalui Internet. Anda tidak boleh mengemas kini menggunakan UI Jarak Jauh dari komputer.
Kelayakan pentadbir diperlukan. Apabila perisian tegar telah dikemas kini, mesin memulakan semula secara automatik.
Persediaan Yang Diperlukan
Sambungkan mesin ke Internet. Menetapkan Rangkaian
1
Di panel operasi, pilih [Menu] di skrin [Rumah], dan tekan . Skrin [Rumah]
2
Tekan [Tetapan Pengurusan]    [Ttpn UI Kwln Jauh/Kms kini Prisian Tegar]    [Kemas kini Perisian Tegar]  .
Skrin [Kemas kini Perisian Tegar] dipaparkan.
Jika skrin log masuk muncul, masukkan ID dan PIN Pengurus Sistem, dan kemudian tekan [<Log Masuk>]  . ID dan PIN Pengurus Sistem
3
Tekan [Melalui Internet] [Ya]  .
Skrin pengesahan kemas kini perisian tegar dipaparkan.
4
Di skrin pelesenan, tekan .
5
Tekan .
Muat turun perisian tegar bermula.
Jangan MATIKAN mesin semasa ia sedang mula semula atau semasa kemas kini perisian tegar. Berbuat demikian boleh menyebabkan kemas kini gagal.
Kegagalan mengemas kini boleh menyebabkan mesej ralat muncul semasa permulaan dan mesin tidak dapat digunakan. Dalam keadaan ini, gunakan perisian tegar pemulihan khusus untuk membuat semula kemas kini melalui komputer. Mengemas Kini Perisian Tegar melalui Komputer
* Muat turun perisian tegar pemulihan khusus dari laman web Canon untuk negara/rantau anda.
https://global.canon/en/support

Mengemas Kini Perisian Tegar melalui Komputer

Kemas kini perisian tegar dari komputer yang disambungkan ke mesin melalui LAN berwayar atau USB.
Persediaan Yang Diperlukan
Muat turun perisian tegar terkini dari laman web Canon untuk negara/rantau anda ke komputer yang menjalankan kemas kini.
https://global.canon/en/support/

Cara untuk Kemas Kini dari Komputer

Lihat "User Support Tool Operation Guide (Panduan Pengendalian Alat Sokongan Pengguna)" yang disertakan bersama perisian tegar.

Untuk Menjadikan Mesin dalam Keadaan Menunggu Kemas Kini (Mod Muat Turun)

Gunakan prosedur berikut.
Gunakan panel operasi untuk menjalankan operasi ini. Anda tidak boleh menjalankan operasi ini menggunakan UI Jarak Jauh dari komputer.
Kelayakan pentadbir diperlukan.
1
Di panel operasi, tekan [Menu] di skrin [Rumah], dan tekan Skrin [Rumah]
2
Tekan [Tetapan Pengurusan]    [Ttpn UI Kwln Jauh/Kms kini Prisian Tegar]    [Kmas kini Prisin Tegar]  .
Skrin [Kmas kini Prisin Tegar] dipaparkan.
Jika skrin log masuk muncul, masukkan ID dan PIN Pengurus Sistem, dan kemudian tekan [<Log Masuk>]  . ID dan PIN Pengurus Sistem
3
Tekan [Melalui PC]    [Ya]  .
Tukarkan mesin kepada mod muat turun dan jadikannya dalam keadaan menunggu kemas kini.
98CW-04S