[Tetapan Cetakan]

Pilih tetapan untuk mencetak.
* Nilai dalam teks merah tebal adalah tetapan lalai bagi setiap item.

[Padamkn Krja Trgantung secara Auto]

[Menu] [Tetapan Fungsi] [Biasa] [Tetapan Cetakan]
Tentukan sama ada mahu memadam kerja cetak secara automatik apabila ralat berlaku dan menghentikan pencetakan.
Jika anda memilih pemadaman automatik, anda juga boleh menentukan tempoh masa sebelum kerja dipadamkan.
[Tak Aktif]
 
[Aktif]
0 hingga 5 hingga 240 (minit)
98CW-05H