Superposició d'imatges

 
Podeu desar imatges com logotips i marcs decorats com a pàgines d'imatge i sobreposar-les a les impressions. Aquesta funció permet imprimir logotips d'empresa als documents elaborats per a reunions o unificar el disseny de les propostes de negoci afegint marcs.

Desament de pàgines d'imatges

Deseu les pàgines d'imatges des de Configuració. Prepareu el document original amb la pàgina d'imatge.
1
Premeu  (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Comú>  <Opcions d'impressió>  <Desar figura>  <Desar>.
2
Seleccioneu la mida de l'original per a la pàgina d'imatge i premeu <Següent>.
3
Especifiqueu les opcions de lectura que calgui.
Per obtenir informació sobre les opcions, vegeu Funcions de còpia bàsiques, Millora i ajust de la qualitat de còpia.
Si premeu <Nom figura>, podreu establir el nom de la pàgina d'imatge.
Encara que no introduïu el nom de la pàgina d'imatge, la data i l'hora en què s'ha desat quedaran automàticament desades com a nom de la pàgina. Per exemple, si l'heu desada a l'1:05:12 (PM) el 30 d'octubre del 2015, el nom de la pàgina serà "20151030130512".
4
Col·loqueu l'original per a la pàgina d'imatge al vidre i premeu  (Iniciar). Col·locació dels originals
La pàgina d'imatge queda desada i apareix a la llista.
5
Premeu <Bé>  <Tancar>.
Per modificar el nom d'una pàgina d'imatge desada, seleccioneu-la de la llista del pas 5 i premeu <Detalls>  <Canviar nom de figura>. Per esborrar una pàgina d'imatge, seleccioneu-la de la llista i premeu <Eliminar>.
Podeu desar fins a 100 pàgines d'imatge. No obstant això, aquest nombre varia en funció de la capacitat del dispositiu d'emmagatzematge.

Superposició d'una pàgina d'imatge

Superposeu la pàgina d'imatge al document que voleu imprimir.
1
Col·loqueu l'original. Col·locació dels originals
2
Premeu <Còpia>. La pantalla <Inici>
3
Premeu <Opcions> a la pantalla de funcions bàsiques de còpia. Pantalla de funcions bàsiques de còpia
4
Premeu <Superposar imatge>.
5
Premeu <Establir> a <Anvers>.
Si voleu superposar la pàgina d'imatge al revers quan feu còpies a doble cara, activeu l'opció <Revers>. Per superposar la mateixa pàgina d'imatge que a l'anvers, premeu <Igual que en anvers>. Per superposar una pàgina d'imatge diferent de la de l'anvers, premeu <Establir> i continueu amb el pas 5.
6
Seleccioneu la pàgina d'imatge que voleu superposar i premeu <Següent>.
Si voleu imprimir una pàgina d'imatge sola per comprovar la impressió, seleccioneu-la de la llista i premeu <Revisar impressió>. Si voleu confirmar la mida de la pàgina d'imatge i la configuració de superposició, premeu <Detalls>.
7
Seleccioneu com voleu que se superposi la imatge i premeu <Bé>.
Per superposar la pàgina d'imatge sense ajustar-ne la densitat, premeu <Opaca>. Per superposar la pàgina d'imatge amb menys densitat, premeu <Transparent> i ajusteu-ne la densitat.
8
Premeu <Bé>  <Tancar>.
9
Premeu  (Iniciar).
Comença el procés de còpia.
Si heu modificat la posició de la imatge (Desplaçament de la imatge) o heu establert la rèplica d'imatge (Rèplica d'imatges (Imatge reflectida)), les opcions s'apliquen tant a la pàgina d'imatge com al document.
A377-0CA