Encallament de paper a Stack Bypass-D

Comproveu la ubicació de l'encallament de paper a la pantalla i seguiu el procediment següent per treure el paper.
Aquesta secció descriu el cas en què el "Stack Bypass-D" està instal·lat a la unitat principal. Si el "Stack Bypass-D" està instal·lat a "Multi-drawer Paper Deck-E," vegeu Quan els orígens de paper opcionals s'instal·len al Multi-drawer Paper Deck-E.
1
Traieu el paper de la "Stack Bypass-D."
No traieu forçosament els papers encallats, i aneu al pas següent.
Si la vora posterior del paper encallat roman a la safata bypass 25 mm o més
Si la vora posterior del paper encallat roman a la safata bypass només 25 mm o menys passeu al pas 2.
2
Mireu si hi ha paper encallat dins de la "Stack Bypass-D".
Obriu la "Stack Bypass-D."
Després, traieu amb cura el paper encallat de l'interior en la direcció de la fletxa.
Si hi ha paper encallat a la unitat principal, traieu-lo amb compte en la direcció de la fletxa.
3
Amb compte, tanqueu la "Stack Bypass-D" de la unitat principal fins que sentiu un clic.
Seguiu les instruccions que apareixen a la pantalla per continuar amb l'operació interrompuda o per eliminar encallaments de paper.
A377-030