<Nastavit způsob ověření>

Zadejte nastavení pro metody ověřování, která jsou společná pro všechny funkce.
Informace o položkách („A“, „B“, „C“ a „No“) ve sloupci „Funkce Importovat vše“ naleznete v Funkce Importovat vše.

<Info použité pro ověření serveru LDAP>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Běžný>  <Nastavit způsob ověření>
Na stroji lze nastavit metodu ověřování přístupových práv pro přístup na server LDAP.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit pomocí vzdáleného UR
Doručení informací o zařízení k dispozici
Funkce Importovat vše
Název položky při exportu pomocí vzdáleného UR
<Info použité pro ověření serveru LDAP>
<Nastavení zařízení>, <Info ověření přihl. zařízení>, <Ulož. info pro každého uživ.>
Ano
Ne
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
Pokud je nastaveno <Nastavení zařízení>
Používá se sada informací v Uložení serveru LDAP.
Pokud je nastaveno <Informace ověření přihlášení zařízení>
Používá se informace o ověření, která se používá při přihlašování k počítači.
Pokud je nastaveno <Uložené informace pro každého uživatele>
Informace o ověření u serveru LDAP je registrována pro každý server.
<Informace ověření přihlášení zařízení> je k dispozici pouze při použití stejných ověřovacích informací pro přihlášení do systému stroje a provádění přístupu na server LDAP a při použití přihlašovací služby podporující integrované ověření přístupových práv (Integrated Authentication). Informace o tom, zda používaná přihlašovací služba podporuje funkci integrovaného ověření přístupových práv, vám poskytne prodejce nebo servisní zástupce.
Po zvolení <Uložené informace pro každého uživatele> si každý uživatel nastaví uživatelské jméno a heslo pro ověření LDAP na obrazovce Send Basic Features (zaslat základní funkce)    <Uložit/Editovat informace pro každého uživatele> <Informace ověření serveru LDAP>.

<Info použité pro ověření serveru SMTP>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Běžný>  <Nastavit způsob ověření>
Na stroji lze nastavit metodu ověřování přístupových práv pro přístup na server SMTP.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit pomocí vzdáleného UR
Doručení informací o zařízení k dispozici
Funkce Importovat vše
Název položky při exportu pomocí vzdáleného UR
<Info použité pro ověření serveru SMTP>
<Nastavení zařízení>, <Ulož. info pro každého uživ.>
Ano
Ne
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
Vyberete-li <Nastavení zařízení>
Využívá informace nastavené v <Ověření/Šifrování> (Nastavení e-mailové/I-faxové komunikace).
Vyberete-li <Ulož. info pro každého uživ.>
Ukládá a používá informace o ověřování serveru SMTP pro každého uživatele.
Pokud je zvoleno <Ulož. info pro každého uživ.>, každý uživatel musí stisknout <Skenovat a Odeslat>    <Uložit/Editovat informace pro každého uživatele> a nastavit uživatelské jméno a heslo používané pro ověření SMTP v <Informace ověření serveru SMTP>.

<Informace použité pro ověření VYS. souboru/Prohled.>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Běžný>  <Nastavit způsob ověření>
Na stroji lze nastavit metodu ověřování přístupových práv pro přístup na souborový server.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit pomocí vzdáleného UR
Doručení informací o zařízení k dispozici
Funkce Importovat vše
Název položky při exportu pomocí vzdáleného UR
<Informace použité pro ověření VYS. souboru/Prohled.>
<Standardní>, <Info ověření přihl. zařízení>, <Ulož. info pro každého uživ.>
Ano
Ne
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Informace ověření přihlášení zařízení> je platné pouze pro SMB a WebDAV.
Pokud je nastaveno <Normální>
Používá se sada informací v Uložení míst určení do adresáře.
Pokud je nastaveno <Informace ověření přihlášení zařízení>
Používá se informace o ověření, která se používá při přihlašování k počítači.
Pokud je nastaveno <Uložené informace pro každého uživatele>
Informace o ověření u serveru souboru je registrována pro každý server.
Když je vybráno <Uložené informace pro každého uživatele>, každý uživatel si nastaví uživatelské jméno a heslo pro ověření souborového serveru na obrazovce základních funkcí odesílání    <Uložit/Editovat informace pro každého uživatele> <Informace ověření pro VYS. souboru/Prohled.>.
A3F3-0WC