<Nastavení skenování>

Zadejte nastavení pro skenování, která jsou společná pro všechny funkce.
 
Informace o položkách („A“, „B“, „C“ a „No“) ve sloupci „Funkce Importovat vše“ naleznete v Funkce Importovat vše.
<Nastavení skenování> se zobrazí, pokud je nainstalován volitelný „Duplex Color Image Reader Unit-P“.

<Načasování zvednutí přihrádky podavače>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Běžný>  <Nastavení skenování>
Pro skenování originálů s využitím funkcí Skenovat a Uložit a Kopie lze na stroji nastavit načasování pro zvednutí přihrádky podavače.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit pomocí vzdáleného UR
Doručení informací o zařízení k dispozici
Funkce Importovat vše
Název položky při exportu pomocí vzdáleného UR
<Načasování zvednutí přihrádky podavače>
<Když je stisknuto Start>, <Když je originál uložen>
Ano
Ano
Ano
Ne
B
Settings/Registration Basic Information

<Způsob obnovení po chybě podavače>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Běžný>  <Nastavení skenování>
Pro případ, že v podavači dojde k zachycení papíru, si můžete vybrat, zda má skenování začít od první strany originálu nebo od strany originálu, při jejímž skenování došlo k přerušení.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit pomocí vzdáleného UR
Doručení informací o zařízení k dispozici
Funkce Importovat vše
Název položky při exportu pomocí vzdáleného UR
<Způsob obnovení po chybě podavače>
<Od 1. strany>, <Od zastav. originálu>
Ano
Ano
Ano
Ne
B
Settings/Registration Basic Information
Určit, zda byl dokument naskenován, může být obtížné; závisí to na místě zachycení papíru. Nastavíte-li <Od zastav. originálu> pro <Způsob obnovení po chybě podavače> a nezjistíte, do které strany byl dokument naskenován, doporučujeme, abyste úlohu zrušili a provedli její zpracování znovu.
Vyberte jedno z následujících.
<Od 1. strany>: Uložte originály znovu do podavače a poté spusťte skenování od první strany dokumentu. Originály se budou automaticky podávat až do strany dokumentu, při jejímž skenování došlo k přerušení.
<Od zastaveného originálu>: Uložte originály, které nebyly naskenovány kvůli zachycení papíru v podavači, a poté spusťte skenování všech zbývajících originálů.

<Nastavit detekci podání více listů podav. jako Výchozí>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Běžný>  <Nastavení skenování>
Můžete zadat výchozí nastavení <Detekce podání více listů podav.> pro každou funkci. Základní operace kopírování Základní operace pro skenování originálů Odesílání I-faxů 
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit pomocí vzdáleného UR
Doručení informací o zařízení k dispozici
Funkce Importovat vše
Název položky při exportu pomocí vzdáleného UR
<Nastavit detekci podání více listů podav. jako Výchozí>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Nastavení šumu skeneru>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Běžný>  <Nastavení skenování>
Na stroji lze nastavit, zda má být při skenování originálu z podavače dána priorita rychlosti skenování nebo redukci šumu.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit pomocí vzdáleného UR
Doručení informací o zařízení k dispozici
Funkce Importovat vše
Název položky při exportu pomocí vzdáleného UR
<Nastavení šumu skeneru>
<Priorita rychlosti>, <Tichý>
Ano
Ano
Ano
Ne
B
Settings/Registration Basic Information

<Zabránění tvorbě pruhů>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Běžný>  <Nastavení skenování>
Stroj můžete nastavit tak, aby při skenování originálů detekoval pruhy a zabránil jejich tvorbě.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit pomocí vzdáleného UR
Doručení informací o zařízení k dispozici
Funkce Importovat vše
Název položky při exportu pomocí vzdáleného UR
<Zabránění tvorbě pruhů>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ano
Ne
B
Settings/Registration Basic Information
Vyberete-li <Zap>, může se stát, že stroj bude detekovat jako pruhy i velmi tenké čáry.

<Priorita rychl./kvality obrazu pro Č/B skenování>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Běžný>  <Nastavení skenování>
Na stroji lze nastavit, zda má být při skenování černobílých originálů dána priorita rychlosti skenování nebo kvalitě obrazu.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit pomocí vzdáleného UR
Doručení informací o zařízení k dispozici
Funkce Importovat vše
Název položky při exportu pomocí vzdáleného UR
<Priorita rychl./kvality obrazu pro Č/B skenování>
<Úlohy I-fax. odesílání>: <Priorita rychlosti>, <Priorita kvality>
<Všechny úlohy odesílání vyjma I-fax. úloh>: <Priorita rychlosti>, <Priorita kvality>
Ano
Ano
Ano
Ne
B
Settings/Registration Basic Information

<LTRR/STMT Original Selection>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Běžný>  <Nastavení skenování>
Na stroji lze vynutit, jakým způsobem má zpracovat originály LTRR a STMT uložené na kopírovací desce.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit pomocí vzdáleného UR
Doručení informací o zařízení k dispozici
Funkce Importovat vše
Název položky při exportu pomocí vzdáleného UR
<Výběr originálu LTRR/STMT>
<Vybrat ručně>, <Použít formát LTRR>, <Použít formát STMT>
Ano
Ano
Ano
Ano
B
Settings/Registration Basic Information

<Hodnota gama pro dálkové skenování>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Běžný>  <Nastavení skenování>
Na stroji lze nastavit hodnotu gama, která se použije při skenování barevných dokumentů do počítače pomocí funkce síťového skenování. Vyberte hodnotu gama nejvhodnější pro nastavení počítače, abyste mohli tisknout dokument s optimální sytostí.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit pomocí vzdáleného UR
Doručení informací o zařízení k dispozici
Funkce Importovat vše
Název položky při exportu pomocí vzdáleného UR
<Hodnota gama pro dálkové skenování>
<Gama 1,0>, <Gama 1,4>, <Gama 1,8>, <Gama 2,2>
Ano
Ano
Ano
Ano
B
Settings/Registration Basic Information

<Auto Online>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Běžný>  <Nastavení skenování>
Toto nastavte na <Zap>, aby se po stisknutí <Skener> (Obrazovka <Hlavní obrazovka>) automaticky aktivovala funkce vzdáleného skeneru.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit pomocí vzdáleného UR
Doručení informací o zařízení k dispozici
Funkce Importovat vše
Název položky při exportu pomocí vzdáleného UR
<Auto Online>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ne
Ne
Ano
C
Settings/Registration Basic Information
Když je aktivovaná funkce vzdáleného skeneru, funkci obrazovky <Hlavní obrazovka> nelze použít.
Když stisknete položku <Offline>  , zobrazí se normální obrazovka <Hlavní obrazovka>.

<Auto Offline>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Běžný>  <Nastavení skenování>
Je-li stroj připojen k síti, která je online, není možné skenovat s pomocí funkce <Kopie> nebo <Skenovat a Uložit>. Nastavíte-li volbu <Auto Offline> na <Zap>, po uplynutí doby zadané pro <Auto Reset Time> v <Možnosti> (Nastavení/Uložení) stroj automaticky přejde do režimu offline.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit pomocí vzdáleného UR
Doručení informací o zařízení k dispozici
Funkce Importovat vše
Název položky při exportu pomocí vzdáleného UR
<Auto Offline>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ne
Ne
Ano
C
Settings/Registration Basic Information
Pokud je volba <Čas autom. resetování> nastavena na <0>, stroj automaticky přejde do režimu offline po přibližně dvou minutách.
Když stisknete položku <Offline>  , zobrazí se normální obrazovka <Hlavní obrazovka>.

<Autom. nast. různě velkých orig. při použití podavače>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Běžný>  <Nastavení skenování>
Můžete nastavit, jestli se má při skenování pomocí podavače automaticky použít režim Různě velké originály.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit pomocí vzdáleného UR
Doručení informací o zařízení k dispozici
Funkce Importovat vše
Název položky při exportu pomocí vzdáleného UR
<Autom. nast. různě velkých orig. při použití podavače>
<Skenovat a Uložit (Schránka)/Kopie>: <Zap>, <Vyp>
<Skenovat a Uložit (Vyjma schránky)/Odeslat>: <Zap>, <Vyp>
<Fax>: <Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ano
Ne
A
Settings/Registration Basic Information
Žádné z následujících režimů nelze vzájemně současně kombinovat.
<Různě velké originály>
<Posun>
<Vybrat papír>:<Auto>
Režimy N na 1, Brožura, Lepená vazba a Opakovat obrazy se zpracují pomocí velikosti papíru detekovanou podavačem pro první stránku.

<Výchozí tloušťka originálu ke skenování z podavače>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Běžný>  <Nastavení skenování>
Můžete nastavit, aby se při skenování pomocí podavače použil jeden ze dvou režimů: pevná gramáž papíru, nebo gramáž papíru pokaždé zadávaná uživatelem.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit pomocí vzdáleného UR
Doručení informací o zařízení k dispozici
Funkce Importovat vše
Název položky při exportu pomocí vzdáleného UR
<Výchozí tloušťka originálu ke skenování z podavače>
<Pevné>(<Tenký (63 g/m2 nebo méně)>, <Normální>, <Silný (158 g/m2 nebo více)>), <Vždy zadat>
Ano
Ano
Ano
Ne
B
Settings/Registration Basic Information
A3F3-0W8