<Běžná nastavení>

Zadejte nastavení společná pro funkci příjmu a přesměrování.
 
Informace o položkách („A“, „B“, „C“ a „No“) ve sloupci „Funkce Importovat vše“ naleznete v Funkce Importovat vše.

<Tisk na obě strany>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Přijmout/Přesměrovat>  <Běžná nastavení>
S pomocí této volby lze vybrat, zda má stroj tisknout přijaté dokumenty oboustranně.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit pomocí vzdáleného UR
Doručení informací o zařízení k dispozici
Funkce Importovat vše
Název položky při exportu pomocí vzdáleného UR
<Tisk na obě strany>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information

<Vybrat zásuvku>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Přijmout/Přesměrovat>  <Běžná nastavení>
Na stroji lze nastavit způsob tisku dokumentů v případě, kdy není k dispozici papír, který odpovídá velikosti přijatého dokumentu. K dispozici jsou čtyři způsoby tisku.
<Přepínač A>
Obraz se vytiskne na dva listy papíru, které dohromady mají stejnou velikost jako přijatý dokument.
<Přepínač B>
Obraz se vytiskne na papír, který má stejnou šířku jako přijatý dokument, přičemž část papíru zůstane prázdná.
<Přepínač C>
Obraz se zmenší a vytiskne se na papír, který má jinou šířku než přijatý dokument.
<Přepínač D>
Obraz se vytiskne na papír, který je větší než přijatý dokument.
 
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit pomocí vzdáleného UR
Doručení informací o zařízení k dispozici
Funkce Importovat vše
Název položky při exportu pomocí vzdáleného UR
<Vybrat zásuvku>
Přepínač A: <Zap>, <Vyp>
Přepínač B: <Zap>, <Vyp>
Přepínač C: <Zap>, <Vyp>
Přepínač D: <Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information

<Zmenšit velikost fax. PŘ.>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Přijmout/Přesměrovat>  <Běžná nastavení>
S pomocí této volby můžete vybrat, zda má stroj přijaté dokumenty automaticky zmenšovat, aby se vytiskl celý dokument v rámci tisknutelné oblasti papíru.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit pomocí vzdáleného UR
Doručení informací o zařízení k dispozici
Funkce Importovat vše
Název položky při exportu pomocí vzdáleného UR
<Zmenšit velikost fax. PŘ.>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information
<Režim zmenšení>: <Auto>, <Pevné>
<% zmenšení>: 75 až 90 % až 97 %
<Směr zmenšení>: <Vertikální a Horizontální>, <Jen vertikální>
Pokud je nastavení v pozici <Vyp>, nebude velikost obrázku v přijatém souboru zmenšena za účelem dosažení vhodnosti pro velikost papíru. Přesahuje-li velikost přijatého souboru tisknutelnou oblast papíru, obraz se rozdělí na stejné části a vytiskne se na samostatné listy papíru.
Pokud zvolíte <Auto> v <Režim zmenšení>, obraz se zmenší automaticky ve vhodném poměru zmenšení. Tento poměr se může pohybovat v rozsahu od hodnoty nastavené pro <% zmenšení> až po 100 % velikosti přijatého dokumentu.

<Výpis 2 na 1>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Přijmout/Přesměrovat>  <Běžná nastavení>
Pokud je toto nastavení nastaveno na <Zap>, můžete tisknout přijaté dokumenty s použitím rozvržení 2 na 1.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit pomocí vzdáleného UR
Doručení informací o zařízení k dispozici
Funkce Importovat vše
Název položky při exportu pomocí vzdáleného UR
<Výpis 2 na 1>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information
Tento režim je k dispozici pouze za těchto podmínek:
Pro tisk dvou po sobě jdoucích stran přijatého dokumentu musíte vybrat stejnou zásuvku na papír.
Papír ve vybrané zásuvce na papír musí být dostatečně velký na to, aby se na něj vytiskly dvě za sebou jdoucí strany.
Pokud nastavíte volbu <Výpis 2 na 1> na <Zap>, dokumenty se tisknou s tečkovanou čárou uprostřed. Obsahuje-li tištěný dokument informace o odesilateli, tečkovaná čára se nevytiskne v oblasti, kde jsou umístěny informace o odesilateli.

<Tisknout patičku PŘ. stránky>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Přijmout/Přesměrovat>  <Běžná nastavení>
S pomocí této volby můžete vybrat, zda v dolní části přijatých dokumentů tisknout informace, jako je čas příjmu a počet stran.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit pomocí vzdáleného UR
Doručení informací o zařízení k dispozici
Funkce Importovat vše
Název položky při exportu pomocí vzdáleného UR
<Tisknout patičku PŘ. stránky>
<Tisk>, <Netisknout>
Ano
Ano
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information
Když přijde e-mail neobsahující žádnou zprávu, nahoře na první stránce souboru přílohy se vytisknou informace o odesílateli a předmětu (vždy max. 24 znaků).

<Hodnota Gama pro PŘ. YCbCr>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Přijmout/Přesměrovat>  <Běžná nastavení>
Přijaté dokumenty I-fax můžete vytisknout v odpovídající kvalitě.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit pomocí vzdáleného UR
Doručení informací o zařízení k dispozici
Funkce Importovat vše
Název položky při exportu pomocí vzdáleného UR
<Hodnota Gama pro PŘ. YCbCr>
<Gama 1,0>, <Gama 1,4>, <Gama 1,8>, <Gama 2,2>
Ano
Ano
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information

<Přerušit a Tisknout úlohy PŘ.>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Přijmout/Přesměrovat>  <Běžná nastavení>
S pomocí této volby můžete stroj nastavit tak, aby pozastavil zpracování jiných úloh za účelem tisku přijatých faxů/I-faxů.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit pomocí vzdáleného UR
Doručení informací o zařízení k dispozici
Funkce Importovat vše
Název položky při exportu pomocí vzdáleného UR
<Přerušit a Tisknout úlohy PŘ.>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Použít nastavení přesměrování>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Přijmout/Přesměrovat>  <Běžná nastavení>
S pomocí této volby můžete vybrat, zda má stroj přesměrovávat přijaté dokumenty na jiná místa určení, jako je například důvěrná faxová schránka stroje a externí souborový server. Vyberete-li <Zap>, zadejte podmínkám přesměrování v <Nastavení přesměrování>.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit pomocí vzdáleného UR
Doručení informací o zařízení k dispozici
Funkce Importovat vše
Název položky při exportu pomocí vzdáleného UR
<Použít nastavení přesměrování>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ne
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Pracovat se soubory s chybami přesměrování>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Přijmout/Přesměrovat>  <Běžná nastavení>
S pomocí této volby můžete na stroji nastavit způsob, jak bude zpracovávat dokumenty, které se nepodaří přesměrovat.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit pomocí vzdáleného UR
Doručení informací o zařízení k dispozici
Funkce Importovat vše
Název položky při exportu pomocí vzdáleného UR
<Pracovat se soubory s chybami přesměrování>
<Vždy tisknout>, <Uložit/Tisk>, <Vyp>
Ano
Ne
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information
Stisknete-li <Běžná nastavení>  s nastavením <Smazat chybné úlohy VYS.> na <Vyp>, dokumenty s chybami přesměrování se uloží na obrazovce <Monitor stavu> a dokumenty nebudou zpracovány podle nastavení, která jste zadali zde.
Pokud zvolíte <Uložit/Tisk>, když je uzamčen Zámek paměti, budou uloženy dokumenty s chybou přesměrování.
Pokud zvolíte <Uložit/Tisk>, když je uzamčen Zámek paměti, budou vytištěny dokumenty s chybou přesměrování.

<Nastavení přesměrování>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Přijmout/Přesměrovat>  <Běžná nastavení>
S pomocí této volby můžete zadat podmínky pro přesměrování přijatých dokumentů. Můžete také zadat nastavení, při němž se budou všechny příchozí dokumenty přesměrovávat na zadané místo určení bez zadání jakýchkoliv podmínek. Automatické přesměrování přijatých dokumentů
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit pomocí vzdáleného UR
Doručení informací o zařízení k dispozici
Funkce Importovat vše
Název položky při exportu pomocí vzdáleného UR
<Nastavení přesměrování>
<Platné/Neplatné>, <Smazat>, <Uložit>, <Přesměrovat bez podmínek>, <Detaily/Editovat>, <Priorita e-mailu>, <Tisknout seznam>, <Hledat>, <Vynul.>
Ano
Ne
Ano
Ano*1
Ne*2
Forwarding Settings
*1 Distribuuje se jako seznamy adres.
*2 Nemusí být použito jako místo určení přesměrování bez současného importu seznamů adres.

<Nastavit fax./I-fax. schránku>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Přijmout/Přesměrovat>  <Běžná nastavení>
Zadejte nastavení pro faxovou/I-faxovou schránku.

<Vždy odeslat hlášení o chybném PŘ.>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Přijmout/Přesměrovat>  <Běžná nastavení>
S pomocí této volby můžete vybrat, zda odesilateli oznamovat, že příjem I-faxu neproběhl úspěšně.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit pomocí vzdáleného UR
Doručení informací o zařízení k dispozici
Funkce Importovat vše
Název položky při exportu pomocí vzdáleného UR
<Vždy odeslat hlášení o chybném PŘ.>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ne
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information
A3F3-0X8