<Přijmout/Přesměrovat>

Zadejte nastavení pro funkci příjmu a přesměrování.

<Výstup hlášení>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Přijmout/Přesměrovat>
Tímto se vytiskne seznam údajů o uložení pro nastavení odesílání/příjmu.

<Běžná nastavení>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Přijmout/Přesměrovat>
Zadejte nastavení společná pro funkci příjmu a přesměrování.
A3F3-0X6