<Filtr adres IPv4>

Zadejte nastavení filtrování adres IPv4.
Informace o položkách („A“, „B“, „C“ a „No“) ve sloupci „Funkce Importovat vše“ naleznete v Funkce Importovat vše.

<Výstupní filtr>

 (Nastavení/Uložení) <Možnosti> <Síť> <Nastavení Firewallu> <Filtr adres IPv4>
Zadejte výstupní filtr. Zadání IP adres do nastavení firewallu
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit pomocí vzdáleného UR
Doručení informací o zařízení k dispozici
Funkce Importovat vše
Název položky při exportu pomocí vzdáleného UR
<Výstupní filtr>
<Použít filtr>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Výchozí zásady>: <Povolit>, <Odmítnout>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Uložit> (až 16 adres IPv4), <Detaily/Editovat>, <Smazat>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Uložit>
<Jedna adresa>, <Více adres> (<První adresa>, <Poslední adresa>), <Adresa prefixu> (<Adresa>, <Délka prefixu>), <Číslo portu>(<Nezadávat>, <Zadat>)
<Zadat>(<Číslo portu>): <Přidat>, <Smazat>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Detaily/Editovat>
<Jedna adresa>, <Více adres> (<První adresa>, <Poslední adresa>), <Adresa prefixu> (<Adresa>, <Délka prefixu>), <Číslo portu>(<Nezadávat>, <Zadat>)
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Délka prefixu> (1 až 32)
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Vstupní filtr>

 (Nastavení/Uložení) <Možnosti> <Síť> <Nastavení Firewallu> <Filtr adres IPv4>
Zadejte vstupní filtr. Zadání IP adres do nastavení firewallu
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit pomocí vzdáleného UR
Doručení informací o zařízení k dispozici
Funkce Importovat vše
Název položky při exportu pomocí vzdáleného UR
<Vstupní filtr>
<Použít filtr>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Výchozí zásady>: <Povolit>, <Odmítnout>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Uložit> (až 16 adres IPv4), <Detaily/Editovat>, <Smazat>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Uložit>
<Jedna adresa>, <Více adres> (<První adresa>, <Poslední adresa>), <Adresa prefixu> (<Adresa>, <Délka prefixu>), <Číslo portu> (<Nezadávat>, <Zadat>)
<Zadat> (<Číslo portu>): <Přidat>, <Smazat>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Detaily/Editovat>
<Jedna adresa>, <Více adres> (<První adresa>, <Poslední adresa>), <Adresa prefixu> (<Adresa>, <Délka prefixu>), <Číslo portu> (<Nezadávat>, <Zadat>)
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Délka prefixu> (1 až 32)
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Vždy povolit odesílání/příjem pomocí ICMP>

 (Nastavení/Uložení)  <Možnosti>  <Síť>  <Nastavení Firewallu>  <Filtr adres IPv4>
Zadejte, zda se má vždy povolit komunikace ICMP.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit pomocí vzdáleného UR
Doručení informací o zařízení k dispozici
Funkce Importovat vše
Název položky při exportu pomocí vzdáleného UR
<Vždy povolit odesílání/příjem pomocí ICMP>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
A3F3-0U8