<Síť>

Zadejte síťová nastavení.
 
Informace o položkách („A“, „B“, „C“ a „No“) ve sloupci „Funkce Importovat vše“ naleznete v Funkce Importovat vše.

<Výstup hlášení>

 (Nastavení/Uložení) <Možnosti> <Síť>
Nastavení můžete vytisknout v části <Síť>. Tisk seznamu nastavení
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit pomocí vzdáleného UR
Doručení informací o zařízení k dispozici
Funkce Importovat vše
Název položky při exportu pomocí vzdáleného UR
<Výstup hlášení>
<Ano>, <Ne>
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
-

<Potvrdit změny nastavení síťového připojení>

 (Nastavení/Uložení) <Možnosti> <Síť>
Je-li tato možnost nastavena na <Zap>, můžete změnit síťová nastavení. Pokud se objeví chyby související s připojením k síti, na displeji dotekového panelu stroje se zobrazí chybová zpráva. Zrušení zámku nastavení sítě
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit pomocí vzdáleného UR
Doručení informací o zařízení k dispozici
Funkce Importovat vše
Název položky při exportu pomocí vzdáleného UR
<Potvrdit změny nastavení síťového připojení>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ne
Ano
C
Settings/Registration Basic Information

<Nastavení TCP/IP>

 (Nastavení/Uložení) <Možnosti> <Síť>
Zadejte nastavení umožňující používání stroje v síti TCP/IP.

<Nastavení SNMP>

 (Nastavení/Uložení) <Možnosti> <Síť>
S pomocí této volby zadáte nastavení SNMP. Monitorování a správa prostřednictvím SNMP
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit pomocí vzdáleného UR
Doručení informací o zařízení k dispozici
Funkce Importovat vše
Název položky při exportu pomocí vzdáleného UR
<Použít SNMPv1>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavit vyčleněnou komunitu>
<Vyčleněná komunita>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Povolení přístupu MIB>: <Čtení/Zápis>, <Pouze Čtení>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavit název komunity 1>
<Název komunity 1>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Povolení přístupu MIB>: <Čtení/Zápis>, <Pouze Čtení>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Název komunity>: public
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavit název komunity 2>
<Název komunity 2>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Povolení přístupu MIB>: <Čtení/Zápis>, <Pouze Čtení>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Název komunity>: public2
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Použít SNMPv3>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavení administrátora>
<Použít administrátora>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Heslo šifrování>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Použít stejné heslo jako pro ověření>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Uživatelská nastavení>
<Uživatel Zap/Vyp>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Uložit> (<Uživatelské jméno>, <Povolení přístupu MIB> (<Čtení/Zápis>, <Pouze Čtení>), <Nastavení zabezpečení> (<Ověření Ano/Šifrov. Ano>, <Ověření Ne/Šifrování Ne>, <Ověřit Ne/Šifrov. Ne>), <Algoritmus ověření> (<MD5>, <SHA1>, <SHA2-224>, <SHA2-256>, <SHA2-384>, <SHA2-512>), <Heslo pro ověření>, <Šifrovací algoritmus> (<DES>, <AES>), <Heslo šifrování>)
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Detaily/Editovat> (<Uživatelské jméno>, <Povolení přístupu MIB> (<Čtení/Zápis>, <Pouze Čtení>), <Nastavení zabezpečení> (<Ověření Ano/Šifrov. Ano>, <Ověření Ne/Šifrování Ne>, <Ověřit Ne/Šifrov. Ne>), <Algoritmus ověření> (<MD5>, <SHA1>, <SHA2-224>, <SHA2-256>, <SHA2-384>, <SHA2-512>), <Heslo pro ověření>, <Šifrovací algoritmus> (<DES>, <AES>), <Heslo šifrování>)
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Smazat>
Ne
Ano
Ano
Ne
Ne
<Vyvolat informace správy tiskárny od hostitele>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information
<Odmítnout pakety SNMP v režimu spánku>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Formátovat hostitelské zdroje MIB na RFC2790>

 (Nastavení/Uložení) <Možnosti> <Síť>
S pomocí této volby zadáte, zda MIB hostitelských zdrojů splňuje parametry RFC2790.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit pomocí vzdáleného UR
Doručení informací o zařízení k dispozici
Funkce Importovat vše
Název položky při exportu pomocí vzdáleného UR
<Formátovat hostitelské zdroje MIB na RFC2790>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Nastavení vyčleněného portu>

 (Nastavení/Uložení) <Možnosti> <Síť>
S pomocí této volby zadáte, zda konfigurovat/používat detailní informace stroje z ovladačů nebo obslužného softwaru Canon.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit pomocí vzdáleného UR
Doručení informací o zařízení k dispozici
Funkce Importovat vše
Název položky při exportu pomocí vzdáleného UR
<Nastavení vyčleněného portu>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information
Je-li tato volba nastavena na <Vyp>, může se stát, že některá aplikace používající vyčleněný port nebude použita.

<Způsob ověření vyčleněného portu>

 (Nastavení/Uložení) <Možnosti> <Síť>
S pomocí této volby zadáte metodu ověřování pro vyčleněný port.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit pomocí vzdáleného UR
Doručení informací o zařízení k dispozici
Funkce Importovat vše
Název položky při exportu pomocí vzdáleného UR
<Způsob ověření vyčleněného portu>
<Režim 1>, <Režim 2>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
Pokud je tato volba nastavena na <Režim 2>, komunikace pomocí vyčleněného portu používá zabezpečený režim. V takovém případě se může stát, že se nebudete moci připojit ze softwaru pro správu zařízení nebo ovladačů atd.

<Použít funkci řazení>

 (Nastavení/Uložení) <Možnosti> <Síť>
S pomocí této volby zadáte, zda se má provádět řazení tiskových úloh odeslaných do stroje na úložném zařízení stroje.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit pomocí vzdáleného UR
Doručení informací o zařízení k dispozici
Funkce Importovat vše
Název položky při exportu pomocí vzdáleného UR
<Použít funkci řazení>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information

<Doba čekání na připojení při spuštění>

 (Nastavení/Uložení) <Možnosti> <Síť>
S pomocí této volby zadáte dobu čekání pro připojení na síť od okamžiku, kdy je stroj spuštěn. Nastavení čekací doby pro připojení do sítě
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit pomocí vzdáleného UR
Doručení informací o zařízení k dispozici
Funkce Importovat vše
Název položky při exportu pomocí vzdáleného UR
<Doba čekání na připojení při spuštění>
0 až 300 s
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Nastavení ovladače Ethernet>

 (Nastavení/Uložení) <Možnosti> <Síť>
S pomocí této volby zadejte nastavení ovladače Ethernet. Nastavení Ethernetu
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit pomocí vzdáleného UR
Doručení informací o zařízení k dispozici
Funkce Importovat vše
Název položky při exportu pomocí vzdáleného UR
<Nastavení ovladače Ethernet>
<Autodetekce>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Režim komunikace> (Vyp): <Poloviční duplex>, <Úplný duplex>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Typ Ethernetu> (Vyp): <10BASE-T>, <100BASE-TX>, <1000BASE-T>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Aktuální rychlost vysílání>: Pouze zobrazit
Ne
Ano
Ano
Ne
Ne
<Adresa MAC>: Pouze zobrazit
Ne
Ano
Ano
Ne
Ne

<Nastavení priority režimu spánku>

 (Nastavení/Uložení) <Možnosti> <Síť>
S pomocí této volby zvolíte, zda má mít prioritu rychlost probuzení stroje z režimu spánku, nebo úsporná spotřeba energie v režimu spánku.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit pomocí vzdáleného UR
Doručení informací o zařízení k dispozici
Funkce Importovat vše
Název položky při exportu pomocí vzdáleného UR
<Nastavení priority režimu spánku>
<Rychlost výstupu>, <Úspora energie>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Nastavení IEEE 802.1X>

 (Nastavení/Uložení) <Možnosti> <Síť>
Zadejte nastavení pro IEEE 802.1X. Konfigurace nastavení ověřování IEEE 802.1X
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit pomocí vzdáleného UR
Doručení informací o zařízení k dispozici
Funkce Importovat vše
Název položky při exportu pomocí vzdáleného UR
<Použít IEEE 802.1X>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Přihlašovací jméno>
Přihlašovací jméno
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Ověřit certifikát ověřovacího serveru>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Ověřit název ověřovacího serveru>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Název ověř. serveru>
Název ověř. serveru
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Použít TLS>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Klíč a certifikát>
Nastavit jako výchozí klíč
Ne
Ano
Ano
Ne
Ne
<Detaily certifikátu> (<Verze>, <Sériové číslo>, <Algoritmus podpisu>, <Místo vyd.>, <Počátek platnosti>, <Konec platnosti>, <Vydal>, <Veřejný klíč>, <Otisk certifikátu>, <Vydáno (náhradní jméno)>, <Ověřit certifikát>)
Ne
Ano
Ano
Ne
Ne
<Zobrazit místo použití> (Klíč a certifikát)
Ne
Ano
Ano
Ne
Ne
<Použít TTLS>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavení TTLS (Protokol TTLS)>: <MSCHAPv2>, <PAP>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Použít PEAP>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Uživatelské jméno>
Jméno uživatele k ověření pomocí ověření IEEE802.1X
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Heslo>
Heslo uživatele k ověření pomocí ověření IEEE802.1X
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Stejné uživ. jméno jako přihlašovací>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
Nastavíte-li <Nastavení IEEE 802.1X> na <Zap>, stroj se zcela nepřepne do režimu spánku.

<Nastavení Firewallu>

 (Nastavení/Uložení) <Možnosti> <Síť>
Nastavte filtrování paketů povolující komunikaci jenom se zařízeními, která mají určitou adresu IP a adresu MAC.

<Použít IPP Everywhere>

 (Nastavení/Uložení)  <Možnosti>  <Síť>
Určete, zda se má tisknout přímo z počítače se systémem Linux kompatibilního s IPP Everywhere nebo z Chromebooku.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit pomocí vzdáleného UR
Doručení informací o zařízení k dispozici
Funkce Importovat vše
Název položky při exportu pomocí vzdáleného UR
<Použít IPP Everywhere>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Settings for Universal Print>

 (Nastavení/Uložení)  <Možnosti>  <Síť>
Určete nastavení Universal Print. Tisk pomocí cloudové služby společnosti Microsoft (Universal Print)
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit pomocí vzdáleného UR
Doručení informací o zařízení k dispozici
Funkce Importovat vše
Název položky při exportu pomocí vzdáleného UR
<Basic Settings>
<Use Universal Print>: Zap., Vyp.
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Verify Server Certificate>: Zap., Vyp.
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Add CN to Verification Items>: Zap., Vyp.
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Printer Name>:OIP_PRINTER
Ne
Ano
Ano
Ne
A
Settings/Registration Basic Information
<Application ID>:f9fc375c-c7ba-4e5c-b213-23affd792cc1
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Azure Active Directory Authentication URL>:https://login.microsoftonline.com/organizations/oauth2/v2.0
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Azure Active Directory Registration URL>:https://register.print.microsoft.com/api/v1.0/register
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Registration Status>
<Neuloženo>
<Uloženo>
<Kontrola...>
Ne
Ano
Ano
Ne
Ne

<Vybrat rozhraní>

 (Nastavení/Uložení)  <Možnosti>  <Síť>
Zvolte, zda chcete použít samostatně kabelovou síť LAN nebo současně kabelovou síť LAN a jinou kabelovou síť LAN. Výběr způsobu připojení k síti
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit pomocí vzdáleného UR
Doručení informací o zařízení k dispozici
Funkce Importovat vše
Název položky při exportu pomocí vzdáleného UR
<Vybrat rozhraní>
<Wired LAN>, <Wired LAN + Wired LAN>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
Pokud je vybrána jakákoli jiná možnost než <Wired LAN>, položka <Spotřeba energie v režimu spánku> je nastavena na <Vysoká>.

<Nastavení dílčí linky>

 (Nastavení/Uložení) <Možnosti> <Síť>
Zadejte nastavení vedlejší linky (bezdrátová LAN nebo samostatná kabelová LAN), když se používají současně kabelová LAN a bezdrátová LAN nebo kabelová LAN a další kabelová LAN.

<Nastavení statického směrování>

 (Nastavení/Uložení) <Možnosti> <Síť>
S pomocí této volby zadáte nastavení statického směrování pro adresy IPv4. Nastavení statického směrování
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit pomocí vzdáleného UR
Doručení informací o zařízení k dispozici
Funkce Importovat vše
Název položky při exportu pomocí vzdáleného UR
<Nastavení statického směrování>
<Použít statické směrování>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Editovat>, <Smazat>
Ne
Ano
Ne
Ne
Ne
<Editovat>
<Adresa> (<0.0.0.0>), <Délka prefixu> (1 až 32), <Adresa brány> (<0.0.0.0>)
Ne
Ano
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
A3F3-0U2