Výběr způsobu připojení k síti

Můžete zvolit metodu pro připojení stroje k počítačům atd. K dispozici jsou následující metody připojení.
Pouze kabelová síť LAN
Současně kabelová a jiná kabelová síť LAN
Při současném použití kabelové sítě LAN a další kabelové sítě LAN se vedení připojené z portu LAN stroje nazývá „hlavní vedení“ a vedení připojené z jiné kabelové sítě LAN se nazývá „vedlejší vedení“.
 (Nastavení/Uložení) <Možnosti>  <Síť>  <Vybrat rozhraní> vyberte rozhraní  <OK>
Při použití vedlejšího vedení viz Upozornění při používání dílčí linky.
Upozornění při používání kabelové sítě LAN (vedlejší vedení)
Nastavte možnost <Spotřeba energie v režimu spánku> na hodnotu <Vysoká>. <Spotřeba energie v režimu spánku>
A3F3-05J