Angivelse af udbakken for fortrykt papir

Du kan angive, hvilken outputbakke der skal outputte fortrykt papir. Hvis du angiver udbakken for hver funktion, kan det reducere den tid, der kræves for at søge efter outputpapiret. Du kan også angive prioriteten af outputbakken, når flere outputbakker angives for den samme funktion.
Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis din maskine har flere udbakker.

Tilgængelige funktioner efter enhedskonfigurering og udbakke

Enhedskonfigurering
Tilgængelige funktioner efter udbakke og standardprioritet
Bakkeplacering
Staple Finisher-AG
eller
Booklet Finisher-AG
<Bakke A>
1 Kopi, 1 Se gemte filer, 1 Printer, 2 Modtag, 2 Andet
<Bakke B>
2 Kopi, 2 Se gemte filer, 2 Printer, 3 Modtag, 3 Andet
Staple Finisher-AG og High Capacity Stacker-J
eller
Booklet Finisher-AG og High Capacity Stacker-J
<Bakke A>
1 Kopi, 1 Se gemte filer, 1 Printer, 2 Modtag, 2 Andet
<Bakke B>
2 Kopi, 2 Se gemte filer, 2 Printer, 3 Modtag, 3 Andet
<Bakke C>
1 Modtag, 1 Andet
Staple Finisher-AC
eller
Booklet Finisher-AC
<Bakke A>
1 Modtag, 2 Andet
<Bakke B>
2 Kopi, 2 Se gemte filer, 2 Printer
<Bakke C>
1 Kopi, 1 Se gemte filer, 1 Printer
Hvis en af bakkerne bliver fyldt, vil maskinen automatisk bruge en anden bakke, der er angivet til samme funktion. Det anbefales imidlertid, at du kun udpeger en bakke til I-faxdokumenter for at undgå, at de går tabt.
Prioriteten af udbakkerne bestemmes af rækkefølgen for de valgte udbakker. Prioriteten vises som "1", "2" og "3".
Vælg <Andet>, når der printes rapporter.
Papir må ikke outputtes til den udbakke, der er angivet med denne indstilling afhængigt af det papir, der bruges, og de finishingfunktioner, der er indstillet.
De papirformater, der kan outputtes til hver udbakke, kan variere efter enhedskonfigurationen. Få flere oplysninger under Valgfrit tilbehør.
Når en udbakke, der ikke understøtter forskydningsstatussen, vælges i indstillingen for udbakken, sendes kopier ikke til udbakken efter de angivne indstillinger, hvis <Forskydning> er aktiveret. Løs problemet ved at udføre en af procedurerne herunder.
Deaktiver <Forskydning på samme tid> i indstillingerne for automatisk sortering. <Automatisk sætsortering>
Angiv en udbakke, der understøtter forskydningsstatussen, i indstillingerne for udbakken.
Deaktiver <Sætsortering> manuelt, før du udfører jobbet.
<Startpos. for bakke> kan muligvis ikke indstilles afhængigt af den finisher, der er monteret. Bakkens bevægelsestid kan reduceres ved, at den angivne bakke venter i en position, der er tæt på papirudgangen. Det anbefales, at du angiver en bakke med ofte anvendte funktioner med indstillet høj prioritet. Når <Fra> er valgt, stopper udbakken ved den position, hvor printhandlingen afsluttes.
95YS-014