Slukke maskinen

I dette afsnit beskrives, hvordan du slukker for maskinen.
Tjek maskinens driftsstatus, inden den slukkes
Sluk ikke for maskinen, hvis en proces er aktiv. Du kan slukke for maskinen, mens en proces er aktiv, men der kan opstå følgende typer af problemer, der kan medføre, at du mister eller beskadiger data.
Sluk ikke for maskinen, når du bruger I-fax-funktionen. I-fax-dokumenter kan ikke sendes eller modtages, når maskinen er slukket.
Sluk ikke for maskinen, hvis meddelelsen <Sikkerhedskopierer gemte data fra Remote UI...> vises på touchpanelet. Hvis du gør det, risikerer du, at maskinen ikke sikkerhedskopierer de gemte data.
Data, der er gemt i maskinen, kan beskadiges, hvis Avanceret område (delt område på en anden maskine) tilgås fra en Canon-multifunktionsprinter* eller en computer umiddelbart inden, maskinen lukkes ned.
Hvis maskinen slukkes under scanning eller printning, kan der forekomme papirstop.
*Kun for Canon-multifunktionsprintere, der understøtter Avanceret område
Du kan lukke maskinen ned fra Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening). Slukning/genstart af maskinen
1
Åbn dækslet til afbryderen, og tryk hovedafbryderen mod "".
2
Luk dækslet til hovedafbryderen.
Det kan tage noget tid for maskinen at lukke helt ned. Fjern ikke strømkablet, før Hovedstrømmen indikatoren (Betjeningspanel (valgfrit)) er slukket.
For at genstarte maskinen skal du vente mindst 10 sekunder efter, indikatoren Hovedstrømmen er slukket og derefter tænde for maskinen igen. Når <Hurtig start-indstillinger for hovedstrøm> er aktiveret, skal du vente mindst 20 sekunder for at genstarte maskinen. <Hurtig start-indstillinger for hovedstrøm>
95YS-00H