Registrering af destinationer

Modtagere til afsendelse af e-mail og scannede data kan registreres i adressebogen eller hurtigkaldstaster.
Adressebog
Hvis du vil registrere mange modtagere eller klassificere dem efter afdeling eller forretningspartner, kan du registrere dem i adressebogen. Med adressebogen kan du søge modtagere efter det første bogstav i navnet eller ved at vælge en funktion, som f.eks. I-fax eller e-mail. Du kan registrere modtagere for alle brugere, modtagere til din eget brug og modtagere, som kun kan redigeres af en administrator. Registrering af modtagere i adressebogen

Funktionstypeknap

Vælg knappen til at filtrere modtagere efter funktion, som f.eks. I-fax eller e-mail.

Dropdown-listen Adresseliste

Vælg en adresseliste til en afdeling eller forretningspartner.

<Søg efter navn>

Angiv destinationsnavnet.

Første bogstav-knap

Vælg den alfanumeriske knap for det første tegn i modtagernavnet.
Hurtigkaldstast
Du kan registrere ofte anvendte modtagere i hurtigkaldstaster for at forenkle handlinger. Hurtigkaldstasterne med registrerede modtagere vises på touchpanelet, så du hurtigt kan søge og angive modtagerne med et enkelt tryk på en knap. Registrering af en modtager i en hurtigkaldstast
(Elementer vises, der vises på skærmbilledet, kan være anderledes. Det afhænger af modellen og tilbehøret.)

Hurtigkaldstast

Du kan nemt angive den ønskede modtager med et enkelt tryk på en knap.

Nummer på hurtigkaldstast

Du kan indtaste det trecifrede nummer for en registreret hurtigkaldstast, hvis den ikke vises på touchpanelet.
For administratoren
Adressebogen og hurtigkaldstasterne kan eksporteres/importeres. Dette kan anvendes til backup af data, hvis der opstår en fejl, eller til forenkling af fremgangsmåden til registrering af modtagere mellem understøttede maskiner. For flere informationer skal du se Sikkerhedskopiering/gendannelse af data.
Adressebogen kan tilpasses for hver bruger, der er logget på (Liste over elementer, der kan tilpasses). Derudover kan funktionen til synkronisering af brugerdefinerede indstillinger bruges til at give mulighed for at dele et antal Canon-multifunktionsprintere (Synkronisering af indstillinger for flere Canon-multifunktionsprintere).
Du kan angive et password for at undgå uautoriseret redigering eller sletning i adressebogen. Angivelse af en PIN-kode til adressebogen
Hvis der er modtagere, du ikke vil vise i adressebogen, eller hvis du vil begrænse brugeradgang til modtagere, kan du indtaste et adgangsnummer, når du registrerer en modtager. For at bruge adgangsnummeret er det nødvendigt at aktivere indstillingen i Begrænsning af adgang til modtagere, der er registreret i adressebogen på forhånd.
Konfigurer brugergruppeadresseliste fra Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening). (Registrering af modtagere via Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening))
95YS-07C