Registrering af personlige knapper/delte knapper

Du kan registrere personlige knapper til dit eget brug eller delte knapper, der kan deles med alle brugere.
For at registrere en personlig knap skal du logge på med personlig godkendelsesadministration. Konfiguration af indstillingerne for personlig godkendelsesadministration
For at registrere en delt knap skal du logge på med administratorrettigheder.
Hvis du vælger <Info om enheds login-godkendelse> for <Anvendt info til filafsendelse/browsinggodkendelse>, gemmes der ikke et password for filmodtager i en personlig knap. <Anvendt info til filafsendelse/browsinggodkendelse>
Når det gælder oplysninger om det maksimale antal personlige knapper og delte knapper, der kan registreres, kan du se under Administrationsfunktioner.
Personlige knapper kan ikke ændres til delte knapper og omvendt. Det gør du ved at genkalde indstillingerne og registrere en anden knap fra <Menu>.
Tryk på og hold en knap nede for at ændre dens navn/kommentere eller flytte/slette den. De samme handlinger (ændre navnet/kommentere en knap eller flytte/slette en knap) kan udføres fra <Menu> på <Hjem>-skærmen. Tilpasning af <Start>-skærmen
Personlige knapper kan deles mellem forskellige enheder ved at synkronisere tilpassede data. Liste over elementer, der kan tilpasses
Indstillinger, der kan registreres i personlige knapper/delte knapper
Funktioner og indstillinger kan registreres i personlige knapper/delte knapper angives herunder.
Indstillinger, der kan registreres i <Favoritindst.> for funktionen <Kopi> Reducering af antallet af kopihandlinger
Indstillinger, der kan registreres i <Favoritindst.> for funktionen <Scan og send> Praktiske scanningsfunktioner
Indstillinger, der kan registreres i <Favoritindst.> for funktionen <Scan og gem> Indstilling af skærmbillede og betjening ved scanning til lagring
Gem placeringer for funktionerne <Scan og gem> og <Se gemte filer> Brug af lagerplads
Genveje til skærmen Grundlæggende funktioner for funktionen <Fax/I-faxindbakke>
Adgang til en server og login-adgangskoden kan registreres til personlige knapper/delte knapper. Dette er praktisk til overspringning af indtastning af adgangskode, når den registrerede knap hentes. Hvis du vil indstille password i de indstillinger, der er gemt i den registrerede knap, da du ofte importerer indstillinger i en Personlig-knap eller en Delt-knap til en anden maskine, og du vil forhindre, at brugere udgiver sig for en anden person, skal du ikke medtage et password ved registrering.
Import/eksport af de registrerede knapper
Du kan importere og eksportere de registrerede personlige/delte knapper fra Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening). Import/eksport af alle indstillinger
Afhængigt af den model, hvorfra knapperne importeres, kan du muligvis ikke importere alle indstillinger for delte/personlige knapper. Få flere oplysninger ved at kontakte Canon Danmark.
Eksempel: Registrering af kopifunktion
1
Tryk på <Kopi>  angiv kopieringsindstillingerne. <Hjem>-skærmen
2
Tryk på   <Registrér til Hjem>, når indstillingen er udført.
3
Bekræft indstillingerne, og tryk på <Næste>.
4
Angiv den handling, der udføres, når du trykker på den registrerede knap, og tryk på <Næste>.
Indstillingen, der er beskrevet herunder, medfører en anden handling straks efter tryk på den registrerede knap. For flere informationer skal du se Udførelse af personlige knapper/delte knapper.
Hvis du vælger <Til> for <Skærmbillede til bekræftelse ved genkald>, vises bekræftelsesskærmen herunder, når du trykker på den registrerede knap. Vælg <Fra>, hvis du ikke vil vise skærmbilledet til bekræftelse.
Hvis du vælger <Til> for <Start genkaldet (handlingen starter, når knappen trykkes ned.)>, starter kopiering, når du trykker på den registrerede knap uden at trykke på  (Start). Vælg <Fra>, hvis du vil starte kopieringen manuelt, ved at trykke på  (Start).
Hvis du vælger <Til> for både <Skærmbillede til bekræftelse ved genkald> og <Start genkaldet (handlingen starter, når knappen trykkes ned.)>, starter kopiering, når du vælger <Ja> på skærmbilledet til bekræftelse.
5
Indtast knapnavnet og en kommentar, vælg <Personlig> eller <Delt>, og tryk på <OK>.
Tryk på <Navn> eller <Kommentar> for at indtaste. Det er praktisk, hvis du indtaster et indstillingsnavn i <Navn> og et notat i <Kommentar>.
Hvis du kun vil registrere en knap til dig selv, skal du trykke på <Personlig>. Hvis du vil registrere en knap, du vil dele med andre brugere, skal du trykke på <Delt>.
Hvis <4 medium-små taster per side>, <12 medium-små taster per side> eller <15 små taster per side> er valgt i <Indstillinger for layout af Hjem-skærm>, vises <Kommentar> ikke for delte/personlige knapper. Tilpasning af <Start>-skærmen
6
Tryk på <Luk>.

Udførelse af personlige knapper/delte knapper

I dette afsnit beskrives det, hvordan du udfører de personlige knapper/delte knapper. Fremgangsmåde for udførelse af funktionen afhænger af de indstillinger, der blev angivet, da den personlige knap/delte knap blev registreret og den registrerede knap.
De modtagere, der er registreret på hurtigknapper i Quick-menuen på klientmaskinen, opdateres ikke, heller ikke hvis de, der er registreret i hurtigknapper på en servermaskine, opdateres. Kontrollér, om modtageren er opdateret, hvis du ikke kan sende til de registrerede modtagere.
1
Tryk på den knap, du ønsker at bruge.
Hvert ikon indikerer funktionstypen, som vist herunder.
 <Kopi>
 <Scan og send>
 <Scan og gem>
 <Se gemte filer>
 <Fax/I-faxindbakke>
Du kan også udføre indholdet af knappen ved at bruge følgende fremgangsmåde: tryk på og hold den personlige knap/delte knap nede, og tryk på <Hent>.
2
Udfør følgende handling ifølge det indhold, der er registreret i knappen.
Når <Skærmbillede til bekræftelse ved genkald> er indstillet til <Til>
Når <Skærmbillede til bekræftelse ved genkald> er indstillet til <Fra>
Når du vælger funktionsknappen <Scan og gem>
Når du vælger funktionsknappen <Se gemte filer>
Når du vælger <Fax/I-faxindbakke>-funktionsknappen
95YS-074