<Indstil godkendelsesmetode>

Angiv indstillinger for godkendelsesmetoder, som er fælles for alle funktionerne.
Få oplysninger om elementerne ("A", "B", "C" og "Nr.") i kolonnen "Importér alt-funktion" under Importér alt-funktion.

<Anvendte oplysninger til LDAP-server godkendelse>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Fælles>  <Indstil godkendelsesmetode>
Du kan angive godkendelsesmetoden for adgang til en LDAP-server.
Element
Beskrivelse af indstilling
DeviceAdmin
Netværksadm
Kan ikke indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsinformationer
Importér alt-funktion
Navn på element ved eksport med Remote UI
<Anvendte oplysninger til LDAP-server godkendelse>
<Enhedsindstillinger>, <Info om enh. login-godk.>, <Reg. info for hver bruger>
Ja
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
Når <Enhedsindstillinger> er indstillet
De oplysninger, der er angivet i Registrering af LDAP-serveren, bruges.
Når <Info om enheds login-godkendelse> er indstillet
De godkendelsesoplysninger, der bruges, når du logger på maskinen, anvendes.
Når <Registrerede informationer for hver bruger> er indstillet
Godkendelsesoplysningerne for LDAP-serveren registreres for hver bruger.
<Info om enheds login-godkendelse> er kun tilgængelig, når du anvender de samme godkendelsesinformationer til at logge på maskinen og til adgang til LDAP-serveren og ved brug af en login-service, der understøtter integreret godkendelse. Kontakt Canon Danmark for oplysninger om hvorvidt den loginservice, du benytter, understøtter Integreret godkendelse.
Når <Registrerede informationer for hver bruger> er valgt, indstiller hver bruger det brugernavn og den adgangskode, der bruges til LDAP-godkendelse på skærmbilledet Grundlæggende sendefunktioner    <Registrér/redigér informationer for hver bruger> <Informationer om LDAP-servergodkendelse>.

<Information, som bruges til SMTP-servergodkendelse>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Fælles>  <Indstil godkendelsesmetode>
Du kan angive godkendelsesmetoden for adgang til en SMTP-server.
Element
Beskrivelse af indstilling
DeviceAdmin
Netværksadm
Kan ikke indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsinformationer
Importér alt-funktion
Navn på element ved eksport med Remote UI
<Information, som bruges til SMTP-servergodkendelse>
<Enhedsindstillinger>, <Reg. info for hver bruger>
Ja
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
Hvis du vælger <Enhedsindstillinger>
Anvender de oplysninger, der blev indstillet i <Godk./Kryptering> (Indstilling af e-mail/I-faxkommunikation).
Hvis du vælger <Reg. info for hver bruger>
Registrerer og anvender SMTP-servergodkendelsesoplysninger for hver bruger.
Hvis <Reg. info for hver bruger> er valgt, skal hver bruger trykke på <Scan og send>    <Registrér/redigér informationer for hver bruger> indstil det brugernavn og password, der bruges til SMTP-godkendelse i <Informationer om SMTP-servergodkendelse>.

<Anvendt info til filafsendelse/browsinggodkendelse>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Fælles>  <Indstil godkendelsesmetode>
Du kan angive godkendelsesmetoden for adgang til en fil-server.
Element
Beskrivelse af indstilling
DeviceAdmin
Netværksadm
Kan ikke indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsinformationer
Importér alt-funktion
Navn på element ved eksport med Remote UI
<Anvendt info til filafsendelse/browsinggodkendelse>
<Standard>, <Info om enh. login-godk.>, <Reg. info for hver bruger>
Ja
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Info om enheds login-godkendelse> gælder kun for SMB og WebDAV.
Når <Normal> er indstillet
De oplysninger, der er angivet i Registrering af modtagere i adressebogen, bruges.
Når <Info om enheds login-godkendelse> er indstillet
De godkendelsesoplysninger, der bruges, når du logger på maskinen, anvendes.
Når <Registrerede informationer for hver bruger> er indstillet
Godkendelsesoplysningerne for filserver registreres for hver bruger.
Når <Registrerede informationer for hver bruger> er valgt, indstiller hver bruger det brugernavn og den adgangskode, der bruges til filservergodkendelse på skærmbilledet Grundlæggende sendefunktioner    <Registrér/redigér informationer for hver bruger> <Godkendelsesinformation for filafsendelse/browsing>.
95YS-0W7