Justering af tæthed

Hvis printningens tæthed afviger væsentligt fra det originale dokument, skal du følge nedenstående fremgangsmåde for at justere scanningstætheden, så den er tættere på originalen.
1
Tryk på  (Indstillinger/Registrering)  <Justering/Vedligeholdelse> <Justér billedkvalitet> <Korrigér tæthed>.
2
Justér tætheden.
(Elementer vises, der vises på skærmbilledet, kan være anderledes. Det afhænger af modellen og tilbehøret.)
Når indstillingen <Mørk> er valgt, øges de områder, der udskrives med maksimal tæthed. Når indstillingen <Lys> er valgt, kan udfyldte områder, tekst og linjer blive udskrevet som halvtoner med manglende prikker. Denne indstilling skal primært bruges til at justere de midterste tætheder.
3
Tryk på <OK>.
95YS-08S