Grundlæggende kopieringsbetjeninger

I dette afsnit beskrives den grundlæggende betjening ved kopiering.
1
Anbring originalen. Placering af originaler
Hvis <Automatisk sætsortering> er indstillet til <Til>, indstilles sætsortering automatisk, når du placerer dine originaler i fremføreren. <Automatisk sætsortering>
Når skærmen til valg af tykkelsen af originalen vises, skal du vælge tykkelsen for den original, der bruges.
(Vises, hvis <Originals standardtykkelse for scanning fra fremfører> er indstillet til <Angiv altid>. <Originals standardtykkelse for scanning fra fremfører>)
2
Tryk på <Kopi>. <Hjem>-skærmen
3
Indtast antal kopier ved hjælp af taltasterne på skærmbilledet Grundlæggende kopifunktioner. Skærmbilledet Grundlæggende kopifunktioner
4
Angiv kopiindstillingerne efter behov.
Valg af farvekopiering eller sort-hvid kopiering
Opkopiering eller nedkopiering
Valg af kopipapir
2-sidet kopiering
Justering af billedkvaliteten på kopier
Bekræft indstillinger før kopiering
5
Tryk på (Start).
Kopiering starter.
For at annullere kopiering skal du trykke på <Annullér> eller  (Stop). Annullering af kopiering
Trykker du på  eller  under kopiering, kan du justere tætheden.
Når <Tryk på [Start] for at scanne næste original.> vises
Når der fremføres flere ark på én gang
Scanning stopper, og meddelelsen vises på skærmen. Følg instruktionerne for at afhjælpe papirstoppet. Når du har afhjulpet det, vises skærmen for genoptag job. Hvis maskinen fejlagtigt registrerer fremføring af flere ark, skal du trykke på <Detektér ikke fremføring af flere ark> for at fortsætte scanning.
Hvis du på forhånd vil indstille maskinen til at give dig besked om fremføring af flere ark, skal du udføre én af følgende handlinger.
Hver gang du kopierer, skal du trykke på <Tilvalg> på skærmbilledet Grundlæggende kopifunktioner vælg <Detektér fremf. af flere ark> for at deaktivere indstillingen.
Indstil <Indstil reg. af fremføring af flere ark som standard> til <Fra> (<Indstil reg. af fremføring af flere ark som standard>).
TIP
Reservering af en kopi
Scanning kan udføres på forhånd, også selvom maskinen forbereder print eller printer. Denne funktion kaldes for "Reserveret kopi". Hvis du f.eks. vil udføre en reserveret kopi, når et printnings- eller venteskærmbillede vises, skal du trykke på <Luk>, angive kopiindstillingerne som normalt og trykke på  (Start).
Du kan angive op til 50 reserverede jobs inklusive det aktuelle job. Hastekopijobs iberegnes ikke.
A3F4-0A1