Printning af rapporter og lister

Du kan printe rapporter og lister for at tjekke informationer, som f.eks. det samlede antal kopierede sider, kommunikationsresultater og maskinindstillinger.

Printning af en rapport med antallet af kopierede og printede sider

Tællerrapport
Du kan printe en rapport for at kontrollere det samlede antal af alle kopierede, printede og scannede sider.
Liste over sidetælling
Du kan printe en liste for at tjekke det samlede antal sider*, der er kopieret, printet og scannet for hvert afdelings-ID. For at printe denne liste skal du logge på med administratorrettigheder. Logge på maskinen
* I denne rapport er antallene baseret på kopierede eller printede eksemplarer af siden. Som eksempel er antallet 1, hvis du printer på én side af papiret, og antallet er 2, hvis du printer på begge sider af papiret.

Printning af en liste med brugshistorik

Når du trykker på  (Statusmonitor), vises skærmen Statusmonitor, hvor du kan kontrollere brugshistorikken for hver funktion, f.eks. kopiering, printning, afsendelse af e-mail, afsendelse/modtagelse af I-faxer osv. Fra denne skærm kan du også printe brugshistorikken for hver funktion.
Hvis "NG" vises i kolonnen "RESULTAT" på den printede liste, skal du tjekke det trecifrede nummer efter "#" for at finde årsagen og løsningerne.
Hvis  (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger> <Enhedsadministration> <Begræns adgang til andre brugerjob> er indstillet til <Til>, vil andre job end dem, der gælder for den bruger, der er logget ind, vises som "***" og kan ikke betjenes. Hvis du logger ind med administratorrettigheder, vises jobs fra alle brugere.
1
Tryk på (Statusmonitor).
2
Vis brugshistorikken for hver funktion, og print en liste.
Kopi/printlog
Sende/modtagelog
Faxsende/modtagelog
Lagringslog

Printning af en rapport med kommunikationsresultater

Du kan printe en liste med resultater for afsendelse/modtagelse af e-mail eller I-fax og resultater for lagring af elementer på filserveren eller mailboksen (maskinens midlertidige lagringsområde). Der er indstillet, at der automatisk printes en rapport, eller at den kun printes, når der opstår en fejl. Men du kan ændre indstillingen til kun at printe på et angivet tidspunkt eller til slet ikke at printe. Derudover kan du sende rapporten til en angiven modtager som en CSV-fil.
Hvis "NG" vises i kolonnen "RESULTAT" på den printede liste, skal du tjekke det trecifrede nummer efter "#" for at finde årsagen og løsningerne.
Hvis  (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger> <Enhedsadministration> <Begræns adgang til andre brugerjob> er indstillet til <Til>, vil andre job end dem, der gælder for den bruger, der er logget ind, vises som "***" og kan ikke betjenes. Hvis du logger ind med administratorrettigheder, vises jobs fra alle brugere.
Kommunikationsstyringsrapport
Du kan konfigurere maskinen til automatisk at printe rapporten eller sende den som en CSV-fil til de modtagere, der er registreret i adressebogen, når det angivne antal kommunikationsresultater, herunder sendte eller modtagne e-mails og I-faxer samt elementer gemt på filserveren eller i mailboksen (maskinens midlertidige lagringsområde), er nået. Du kan også konfigurere maskinen til at printe rapporten eller sende den som en CSV-fil på et angivet tidspunkt.
Afsendelsesrapport
Du kan konfigurere maskinen til automatisk at printe rapporten med senderesultater, inklusive sendte e-mails og I-faxer samt elementer gemt på filserveren eller i mailboksen (maskinens midlertidige lagringsområde). Du kan også konfigurere indstillingen til kun at printe rapporten, hvis der opstår en fejl. Du skal logge ind med administratorrettigheder for at printe denne rapport.
Faxaktivitetsrapport
Du kan konfigurere maskinen til automatisk at printe en rapport ved faxaafsendelse og -modtagelse eller sende den som en CSV-fil til modtagere, der er registreret i adressebogen, når det angivne antal afsendte eller modtagne faxer er nået. Du kan også konfigurere maskinen til at printe rapporten eller sende den som en CSV-fil på et angivet tidspunkt.
Faxsenderapport
Du kan konfigurere maskinen til automatisk at printe rapporten, hver gang der sendes en fax. Du kan også konfigurere indstillingen til kun at printe rapporten, hvis der opstår en fejl.
Kommunikationslograpport for enhedsinformation
Du kan konfigurere maskinen til automatisk at printe rapporten, når det angivne antal resultater for distribution af enhedsinformationer eller modtagelse er nået. Du kan også konfigurere indstillingen til at printe rapporten på et angivet tidspunkt. Du skal logge ind med administratorrettigheder for at ændre rapportindstillingen.

Printning af en liste over indstillinger

Informationer og indstillinger, der er registreret i maskinen, som f.eks. registrerede modtagere, sende-/modtageindstillinger, videresendelsesbetingelser, filer i en mailboks osv., kan printes som en liste.
Adresselister
Du kan printe en liste over de modtagere, der er registreret i adressebogen eller på hurtigkaldstasterne.
Brugers sende/modtage-dataliste
Du kan printe en liste med de indstillinger, der er konfigureret for <Send> og <Modtag/videresend> under Indstillinger/Registrering.
Indstillinger for videresendelse
Du kan printe en liste med de indstillinger, der er konfigureret for videresendelse af I-fax, ved hjælp af <Modtag/videresend> under Indstillinger/Registrering. Du skal logge ind med administratorrettigheder for at printe denne liste.
Mailboks, filliste
Du kan printe en liste med filer, der er gemt midlertidigt i en mailboks på maskinen.
Liste med netværksindstillinger
Du kan printe en liste med de indstillinger, der er konfigureret for <Netværk> i <Præferencer> under Indstillinger/Registrering.
Liste med systeminformationer
Du kan printe en liste med informationer, som f.eks. MEAP-applikationer og -licenser. Du skal logge ind med administratorrettigheder for at printe denne liste.
Modtagerliste for distribution af enhedsinformationer
Du kan printe en liste med enheder, der er registreret som modtagere af informationsdistributioner. Du skal logge ind med administratorrettigheder for at printe denne liste.
Liste med LDAP-serverregistrering
Du kan printe en liste med de LDAP-serverindstillinger, der er registreret i maskinen. Du skal logge ind med administratorrettigheder for at printe denne liste.
95YS-128